Powered by Telemark er et samarbeidsprosjekt med deltakelse fra blant annet industrien, bank, eiendomsutvikling og det offentlige.

Målet for prosjektet er å bidra til vekst i næringslivet, i tråd med utviklingsmålene for regionen. Ambisjonen er å bidra til at Grenland får en top-of-mind-posisjon hos utvalgte målgrupper. Powered by Telemark skal være et bidrag til vekst i næringslivet.

Powered by Telemark skal synliggjøre regionen gjennom å arrangere og delta på konferansen, distribuere markedsføringsmateriell digitalt og på papir, mm. Prosjektleders vil ha en sentral rolle i gjennomføringen av dette.

Det er ønskelig med flere deltakere og generelt økt kjennskap til Powered by Telemark. Prosjektleder vil ha i oppgave å pleie kontakten med dagens deltakere, rekruttere nye, samt informere sentrale aktører om prosjektet.

Aktivitetene til prosjektet tar utgangspunkt i følgende stikkordsmessige opplisting:
Arrangementer / konferanser
–       Industridagene
–       Arendalsuka
–       ONS (Offshore Northern Seas) Stavanger
–       Industrikonferansen i Bodø
–       Industri futurum Gardermoen
–       NHOs regionale årskonferanse
–       NHO Telemarkskveld i Oslo
–       Vekstkonferansen Grenland
–       Næringskollegiet Telemark

Markedsføring av prosjektet og pleie av sponsorer
Presentasjoner (bedrifter, folkevalgte, organisasjoner)
–       Sponsormøter
–       Nyhetsbrev
–       Sosiale medier
–       Redaksjonell omtale

Markedsføring av regionen
-Power stories (film, tekst og bilder) formidles på nettet og gjennom redaksjonell omtale
–       Grenlandaktører på scenen på arrangementer/konferanser
–       Nettside
–       Markedsføringsmateriell/magasin
–       Møter med sentrale aktører for å fremme viktige saker for Telemark

Vi ser etter en person med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:
–       Utdanning innen kommunikasjon- og markedsføring, minimum bachelor nivå.
–       Minst 5 års arbeidserfaring innen kommunikasjon- og markedsføring.
–       Erfaring med prosjektledelse
–       Gode muntlige og skriftlige framstillingsevner
–       God relasjonsbygger og selger
–       Gode samarbeidsevner og lagspiller
–       Ryddig, rask og strukturert
–       Ekstrovert personlighet
–       Stort nettverk

Send CV og søknad til Hanne Gro Haugland. Daglig leder Vekst i Grenland: gro@vig.no 
Har du spørsmål? ring 97977856.