Bygger nytt og større innovasjonsmiljø på Herøya.

Herøya Industripark tar ledelsen for å bygge nytt og utvide Forskningsparken på Herøya til en større innovasjons- klynge.


– Vi tror det er smart og lønnsomt å skape framtidens teknologi sammen med forskere og innovatører, sier Sverre Gotaas, direktør og Skjalg Aasland, leder for Utvikling og Bygg- forvaltning i Herøya Industripark AS.

– Derfor engasjerer vi oss aktivt og bygger for alle som ønsker å være med å drive fram nye løsninger industri og samfunn trenger.
Sintef Industri er sammen med Universitetet i Sørøst-Norge, industri- inkubator Proventia, Green Industry Cluster og forskerne i Herøya Forsk- ningspark viktige aktører som gründere og bedrifter kan spille på lag med.

“Vi bygger for samhandling, deling og innovasjon”