Annonse:

Grunnåi Kraftverk øker produksjonen med et aggregat som blir unikt i Norge og verden. Med vindu inn til løpehjulet og sensorer på skovlene skal det forskes på peltonturbinen.

Nå arbeides det for fullt med å montere et ekstra aggregat inne i maskinsalen i Grunnåi Kraftverk. Det aggregatet blir unikt i norsk sammenheng, og så langt man vet i verden for øvrig.

Vindu inn til turbinen

Turbinen er en vertikal peltonturbin. Det er ikke så spesielt, men vanligvis spruter vannet på turbinen godt skjult bak stål og tykke betongvegger. I Grunnåi settes det inn to vinduer for å kunne se hvordan vann- strømmen treffer skovlene.

– Vi lager akslingen hul slik at vi kan føre ledninger ned til sensorer som vi fester ved turbin og generator. Disse skal levere data til forskningsmiljøer som Norges naturviten-skaplige universitet (NTNU) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN), forteller prosjektleder Ingunn Granstrøm.

I forskningsmiljøene er de begeistet over muligheten til å forske på en turbin som går i et kraftverk, i stedet for å bruke en laboratoriemodell som de vanligvis gjør.

Turbin og generator leveres av Andritz Hydro AS.

Samarbeid med HydroCen

Det tas sikte på å etablere et tverrfaglig forskningssamarbeid med HydroCen. HydroCen er et forskningssamarbeid mellom produsenter, leverandører og forsknings-miljøer innenfor vannkraftsektoren.

– I praksis vil Grunnåi bli et besøkskraftverk som høyskolestudenter og forskere er velkomne til å bruke i sin forskning, forteller Granstrøm.

Reduserer flomtap

Skagerak Kraft eier 55 prosent av Grunnåi Kraftverk mens Vest-Telemark Kraftlag (VTK) eier 15 prosent og lokale grunneiere eier 30 prosent.

– Det var grunneierne som for noen år siden mente at mye vann rant forbi stasjonen, særlig i flomperioder. Da vi kikket nærmere på dette viste det seg å være lønnsomt å utvide kapsiteten, forteller Granstrøm.

I maskinsalen er det relativt god plass, og dermed var det mulig å montere et ekstra aggregat der.

– Dagens turbin har en slukeevne på 4,5 kubikkmeter per sekund, men det viste seg å være mulig å installere et ekstra aggregat med slukeevne på 3 kubikkmeter per sekund uten å utvide vannveien, og uten at det ødelegger produksjonen i dagens
aggregat, forteller Granstrøm.

Øker produksjonen med 20 prosent

Dette gjør investeringen lønnsom med god margin. Produksjonen øker med 11 GWh. Grunnåi har per i dag en midlere årsproduk-sjon på 55 GWh.