ABBs elektrotekniske fabrikk i Skien har doblet eksporten til over halvannen milliard kroner på fem år.

Med nærmere 650 medarbeidere er ABB i Skien kommunens største private arbeidsplass. Bedriften utvikler, produserer og eksporterer elektroteknisk utstyr for distribusjon av strøm. Den kraftige eksportveksten skyldes klokketro på fornybar kraft og en komplett verdikjede «på huset», fra forskning og utvikling til produksjon, salg og service.

– Vi har alltid vært storleverandør til vannkraftindustrien. For ti år siden skjønte vi at fornybart som vind og sol vil seile opp som viktige energikilder og valgte å satse på dette også, sier Arne Morten Lund, leder for salg hos ABB i Skien. – Resultatet har vært en fordobling av koblingsanlegg for elektrisk kraft. Det er særlig vindkraft som står for veksten.

I verdensklasse

Eksporten fra selskapets Skiens-avdeling har passert halvannen milliard kroner med grønn teknologi. 100 land står på kundelisten.

– Vi er trolig Norges mest internasjonale bedrift, kommenterer Lund.

Foruten riktige produkter av høy kvalitet, trekker han fram komplett verdikjede under samme tak.

– Vi er i verdensklasse innen både innovasjon og produksjonsteknologi for elektroteknisk utstyr for distribusjon av elektrisk kraft.

Kollega Stig Oprann er ansvarlig for fornybarmarkedet. Han viser oss rundt. Vi stopper ved teknologisenteret, som blant annet har laboratorium for utvikling og testing av høyspentutstyr.

– Her jobber 40 ingeniører fra hele verden og med ledende kompetanse innen materialteknologi, kjemi, fysikk, mekanikk, elektronikk, kraft og digitalisering, forteller han. – Litt nord for byen har vi også et unikt høyeffektslaboratorium hvor vi utsetter utstyret for ekstreme tester i et kontrollert miljø og dokumenterer resultatene.

Kompetanse i førersetet

Vi tar turen ut i produksjonshallen. Her samarbeider maskiner og mennesker i skjønn forening. Det første vi støter på er selvkjørende, såkalt autonome trucker, som leverer komponenter til arbeidsstasjonene i produksjonslinjene og frakter ferdige produkter for pakking.

– Fabrikken har høy automatiseringsgrad. Foruten autonome trucker har vi en rekke industriroboter og automatiserte høylagre, sier Oprann. – Hele produksjonen er sømløst integrert med avansert digitalisering i henhold til det vi ofte refererer til som Industri 4.0.

Høy automatiseringsgrad borger for høy kvalitet og god helse, miljø og sikkerhet.

– Samtidig er det kompetansen og innsatsen til operatørene i fabrikken som er det viktigste, forklarer Morten Lund. – Vi har en svært kompetent, engasjert og stabil arbeidsstyrke med lavere sykefravær enn gjennomsnittet for industrien.

Han peker på nyttige fordeler når utvikling og produksjon går hånd i hånd.

– Tette bånd gjennom hele verdikjeden gir oss konkurransefortrinn, mer spennende arbeidshverdag og mer fornøyde kunder.

Kanskje ikke overraskende at resultatet er gode bidrag til det grønne skiftet.

– Hver femte vindturbin i verden har såkalt koblingsanlegg fra oss i Skien. Om vi satte et års produksjon av koblingsanleggene ved siden av hverandre ville det bli en kjede på 20 kilometer, avslutter Lund.