Skien Brygge

POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

En ny og attraktiv bydel på solsiden

Skien Brygge ligger flott til ved Skienselva, og vil knytte eksisterende sentrum nærmere vannet når området er ferdig utviklet. Skien Brygge er mer enn boliger og kontorarbeidsplasser, det er sentrumsutvidelse.

Skien Brygge er et transformasjonsprosjekt der det tidligere havne- og jernbanerelaterte arealet ved Skiens indre havnebasseng konverteres. Den nye bydelen vil romme ca. 400 nye boliger og over 500 kontorarbeidsplasser.

– Skien Brygge vil garantert bidra til å gjøre byen enda mer attraktiv og komplett, sier prosjektsjef Svein Ellingsen i Bane NOR Eiendom.

Tiltrekningskraft

Skien er i endring. Det er en urbanisering på gang og stadig flere ønsker å bo og jobbe i sentrum. Det handler om å tiltrekke seg næringsaktører med etableringsplaner, statlige etater, utdanningsinstitusjoner – og ikke minst unge voksne som vurderer å flytte tilbake til hjembyen. Det vil skape positivitet, liv og økt aktivitet.

– Vi tror Skien Brygge kan bli katalysatoren som får fortgang i utviklingen. En ting er den økte aktiviteten på bryggene, men minst like viktig er de positive ringvirkningene utbyggingen vil få for hele Skien og for sentrum. Prosjektet vil blant annet bidra til at Vestfold og Telemark får den fylkeshovedstaden det nye fylket fortjener, sier prosjektsjefen.

Med en utbyggingsavtale på plass før jul, kan første byggetrinn være i salg allerede om et drøyt år. Utviklingen av Skien Brygge strekker seg 10 -15 år fremover i tid, og er delt opp i fire byggetrinn. Den nye bydelen vil bli sømløst integrert med resten av sentrum.

Behov for nye kontorarbeidsplasser og boliger

Med den positive endringen som allerede er i gang, og den mulige etableringen til store aktører som Google i Skien, vil det i årene fremover sannsynligvis være stort behov for nye næringslokaler og boliger. På Skien Brygge vil det i tillegg til kontorarbeidsplasser og boliger også bli butikker, kulturaktiviteter og gode møteplasser for byens befolkning og besøkende.

–  Vi tror at Skien Brygge med den flotte beliggenheten ved elva vil trekke nye mennesker og bedrifter til Skien, sier Ellingsen.

 

 

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

«Arbeidskraft» – strømmen som gir jobber

Miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech (IGT) er fasilitatoren som skal akselererer utviklingen og bidra til å gjøre det mulig å nå målet. IGT har status som Arena-klynge i Norwegian Innovation Clusters og skal lede an i kappløpet mot null.

Verdens første klimapositive industriregion

Miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech (IGT) er fasilitatoren som skal akselererer utviklingen og bidra til å gjøre det mulig å nå målet. IGT har status som Arena-klynge i Norwegian Innovation Clusters og skal lede an i kappløpet mot null.