Asplan Viak

POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Former samfunnet – ser mennesket

Annonse:

Asplan Viak er et av landets fremste rådgivende selskap for ingeniør- og arkitektur. Ikke bare det, i dette firmaet er det et brennende engasjement for miljø- og klimautfordringene. Les om noen av firmaets eksempler på bærekraftig arkitektur her.

Visjonen til Asplan Viak er å bidra til å skape et bedre samfunn i tråd med en bærekraftig utvikling. Det var også en selvfølge å velge medlemskap i FNs Global Compact, verdens største initiativ som skal sikre at næringslivet tar samfunnsansvar.

– Det er naturlig for oss å styre etter en strategi for samfunnsansvar, som er tuftet på FNs bærekrafts-mål, sier leder i Asplan Viaks avdeling i Skien, Skjalg Fredheim. – Vi forplikter oss til å drive egen virksomhet i tråd med prinsippene. Gjennom vår kompetanse kan vi påvirke i konkrete prosjekter, sier han videre.

Mange av rådgiverne i Asplan Viak har solid klima- og miljøkompetan-se. De har et genuint engasjement for å hjelpe kundene med å utvikle gode miljøprosjekter og finne klimavennlige løsninger. Bedriften har også vedtatt egen miljøpolitikk og pekt ut integrert energidesign, miljøvennlig materialvalg, god arealplanlegging og vann som viktige områder i deres klima- og miljørådgivning. Asplan Viak har også inngått samarbeidsavtale med Ingeniører Uten Grenser, om levering av kompetanse til bistandsprosjekter. Bærekraftige prosjekter

Miljø er i høysetet når Asplan Viak utvikler prosjekter. Et av dem er Powerhouse Telemark, et av fire Powerhouse i Norge.
Bygget skal stå klart i 2020 og er et resultat av samarbeid mellom Skanska, Snøhetta og Asplan Viak. Den «grønne diamanten» er et plusshus som produserer mer ren og fornybar energi enn det for- bruker over livsløpet på 60 år. Normalt forbruker bygg enorme mengder energi, noe som gjør Powerhouse til et ekstremt frem-overlent og miljøvennlig prosjekt. Et annet spennende prosjekt Asplan Viak har jobbet med, er Prestejordet. Her har Asplan Viak gjennomført en mulighetsstudie for etablering av 100 leiligheter i tidligere Skien videregående skole. Prestejordet Eiendom AS kjøpte i 2018 eiendommen av Telemark Fylkeskommune med klausul om miljøbasert utvikling, hvor utgangspunktet var at så mye som mulig av den eksisterende bygningsmassen skulle tas i bruk som boligareal. Store deler av sko-lebyggene har gode arkitektoniske kvaliteter og viste seg å kunne gjenbrukes i prosessen med å gjøre om skolen til boligbygg. Slik gjenbruk kan potensielt gi et kostnadsfortrinn, lavere miljø- belastning og historisk kontinuitet. Skoleanlegget fra 60-tallet er del
av Skiens identitet, og de markante arkitektoniske virkemidlene videre- føres i de nye byggene som skal settes opp. Vant Oslo arkitekturtriennale Oslo arkitekturtriennale er Nordens største arkitekturfestival. I år skal Oslo arkitekturtriennale utforske nye måter å forme samfunnet på, med utgangs-punkt ”degrowth” – nedvekst på norsk. Asplan Viaks bidrag til den åpne konkurransen i forbindelse med festivalen, stakk av med seieren. Det betyr at de får stille ut sitt pro-sjekt, et flytende bibliotek kalt ‘Herøya Industrial Floating Library’ (H.I.F.L), under festivalen. H.I.F.L skal fasilitere presentasjoner av Grenlands industrivirksomhet sammen med offentlig foredrag og debattprogram om vanskeligheter rundt vekst.
– Dette er jeg veldig stolt av og jeg er glad vi kan sette våre klimavennlige prosjekter på kartet, sier Fredheim.

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

«Arbeidskraft» – strømmen som gir jobber

Miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech (IGT) er fasilitatoren som skal akselererer utviklingen og bidra til å gjøre det mulig å nå målet. IGT har status som Arena-klynge i Norwegian Innovation Clusters og skal lede an i kappløpet mot null.

Verdens første klimapositive industriregion

Miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech (IGT) er fasilitatoren som skal akselererer utviklingen og bidra til å gjøre det mulig å nå målet. IGT har status som Arena-klynge i Norwegian Innovation Clusters og skal lede an i kappløpet mot null.