Annonse:

Medarbeiderne ved ABBs teknologisenter i Skien kommer fra tre kontinenter og utvikler morgen-dagens klimavennlige kraftløsninger for et helelektrisk og bærekraftig samfunn.

Med nærmere 650 medarbeidere er ABB i Skien kommunens største private arbeidsplass. Bedriften utvikler, produserer og eksporterer elektroteknisk utstyr for kraft- bransjen, inklusiv fornybar-bransjen som vindkraft.
Det største teknologisentret hos hjørnestensbedriften samler 40 ingeniører med ulik bakgrunn, både faglig og nasjonalt.
– Dette a-laget er en smeltedigel fra syv ulike land med ledende kompetanse innen material-teknologi, kjemi, fysikk, mekanikk, elektronikk, kraft og digitalisering, forteller Magne Saxegaard, leder for teknologisenteret. – At vi har eksperter fra hele verden som ønsker å jobbe hos, oss sier mye om vår posisjon i en global sammenheng.

NÅ FELLES MÅL

Ifølge Saxegaard er det ingen andre som har et tilsvarende utviklingsmiljø i Norge. Og teknologisenteret i Skien er også sentralt i ABB-gruppens globale nettverk av utviklings- og produksjonsmiljøer for kraftbransjen.
– Det er både spennende og givende å samarbeide på tvers av kontinenter og nasjonaliteter og nå felles mål, sier Shailendra Singh fra India. Saxegaard trekker fram stor grad av frihet til å lansere egne ideer, fordype seg i problemstillinger og en stor grad av frihet i å løse oppgavene. Det setter med-arbeiderne pris på.
– Det beste med jobben er nye ut-fordringer og problemstillinger hver eneste dag, forteller Elham Attar fra Iran. Hun er en av flere kvinner på teknologisenteret.

PRODUKSJON PÅ HUSET

Produktene som medarbeiderne i teknologisenteret utvikler blir produserte flere steder i verden, inklusiv i Skien. Det byr på fordeler.

– Foruten lagarbeidet er noe av det mest givende med jobben å kunne se resultatene av det vi utvikler. Derfor er det supert å ha produksjon i samme bygning, sier Mussie Weldeab fra Eritrea. ABB i Skien har arbeidet med elektrifisering siden 1915 og er en sentral del av ABB-gruppens globale satsing på fullelektrifisering av samfunnet for økt bærekraft.

– Det er spennende å jobbe i et av konsernets ledende teknologisentre globalt og at vi fronter det grønne skiftet med det vi utvikler og produserer, avslutter Kim Bø, en av de innfødte medarbeiderne.