Velkommen til Teknologidagen og Industridagene 2019!

Sett av datoene 21 og 22. mai til vårens vakreste industri- og teknologievent – Industridagene –  i kulturhuset Ælvespeilet i Porsgrunn. 

 

Den årlige Industrikonferansen i regi av Powered by Telemark og industrinettverkene i Telemark. utvides i år til industridagene i samarbeid med miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech, IKT Telemark og Lederforum Grenland

 

21. mai videreføres den godt besøkte Industrikonferansen. På kvelden 21. mai vil du kunne bli med på et Industricruise på kanalbåten MS Henrik Ibsen med middag og gode relasjonsbyggemuligheter. 

 

 22. mai  arrangeres Rundebordskonferanse før lunsj, med fokus på spørsmål av nasjonal og internasjonal interesse med politisk tilsnitt. Etter lunsj arrangeres parallellt Teknologidagen med fokus på IT og industri og Lederforum Grenland. 

 

 Det vil komme påmeldingslink her med mulighet til å sette sammen din egen arrangementspakke fra Industridagene. Du vil også få mulighet til å markedsføre din bedrift med stand i foajeområdet i Ælvespeilet begge dager. Sett av datoene foreløpig og følg med for mer informasjon!