Program Lederforum Grenland 22.mai kl. 13.00-16.00

Bærekraftig ledelse i det grønne skiftet. Hvilke endringer må skje i ledelsen av virksomheter? Er du som leder bevisst på hvordan du implementerer bærekraft i alle ledd i organisasjonen? Samfunnsmessig, miljømessig og kommersielt?

Bærekraftig ledelse kan gi din bedrift en solid fortrinn i markedet. 

Lederforum Grenland har fått med seg foredragsholdere av ypperste klasse innenfor temaet- hvor det de jobber daglig med å se på hvordan næringslivet kan bygge sin strategi i alle ledd i organisasjonen med bærekraft som en nøkkelfaktor. De ser på hvordan det kan bidra til at god kultur blir enda bedre, øke bevissthet blant ansatte og kunder og ikke minst hvordan det kan øke et konkurransefortrinn ved å gjøre de riktige grepene. 

AGENDA

Kl. 12.45 Velkommne ved Christin Lillegrend Lederforum Grenland

Kl. 12.50 Bærekraft- uten grenser!

Lederskap i dag og i fremtiden kreves det bærekraftskunnskap? Og i tilfelle gir det resultat på bunnlinjen? V/ Stine Lise Hattestad Bratsberg fra Pureconsulting as

Kl. 13.35 Hvordan har Skagerak Energi implementert bærekraft i strategien? 

Skagerak Energi jobber for tiden med mange spennende og fremtidsrettede prosjekter som bygger opp under bærekraftstrategien. Under foredraget kommer Sigrid Toverud og Rikke Flogstad til å fortelle mer om disse, og hvordan Skagerak Energi jobber for å ta en ledende posisjon i bransjen.

Kl. 13.55 PAUSE

Kl. 14.10 Bedriftspresentasjon

Presentasjon av bedrifter med stand på konferansen; spesialistnettverket i Telemark Offshore, Bilfinger og Snowball

Kl. 14.40 Hvordan med små grep kan din bedrift bli mer bærekraftig? V/ Andreas Friis fra Sustainability Hub

                              Interaksjon

Kl. 16.00 Avslutning

Om innleggene på Lederforum Grenland 22. mai:

Lederskap i dag og i fremtiden kreves det bærekraftskunnskap? Og i tilfelle gir det resultat på bunnlinjen? V/ Stine Lise Hattestad Bratsberg fra Pureconsulting as

Stine Lise Hattestad Bratsberg er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI. Hun har 20 års erfaring som rådgiver innenfor strategi og kommunikasjon. Stine startet som rådgiver i Burson-Marsteller. De siste 8 årene har hun spisset sin kompetanse innen fagfeltet samfunnsansvar og bærekraft. Hun har startet opp to selskaper og opparbeidet seg god gründererfaring.

 

Stine jobber med næringslivet, det offentlige og frivillige organisasjoner, samt samarbeidsprosjekter disse i mellom. Stine er engasjert inn i flere ledergrupper i landets største virksomheter som både opererer i Norge og globalt. Blant annet har Stine jobbet/ jobber med strategiprosjekter knyttet opp mot FNs bærekraftsmål i en rekke selskap. SAS, Flytoget, Ruter, Elkjøp, BAMA, Tomra, Aker BioMarine, Grieg Gruppen, Hurtigruten i tillegg til Asker kommune for å nevne noen.

 

Stine er som eneste rådgiver i Norge sertifisert Shared Value rådgiver. Hun er Co-chair i UN Safe Planet, et program i regi av FN med mål om å redusere farlig avfall, sitter i styret i Snøhetta og i BUA, er styreleder for Forum for Bærekraft i Polyteknisk forening og sitter i Rådet i SOS Barnebyer og i Excecutive Board i SHE.

Hvordan  kan din bedrift med små grep bli mer bærekraftig? V/ Andreas Friis fra Sustainability Hub

Andreas Friis (f.1982) er grunnlegger og Executive Director i Sustainability Hub Norway. S-HUB ble stiftet 1. mars 2017 og kobler sammen aktører for å akselerere overgangen til et bærekraftig samfunn – gjennom å øke kunnskap, bygge et faglig nettverk og fasilitere møteplasser for ambisiøse bærekraftige bedrifter.  Friis har tidligere hatt styreverv ved Norges Handelshøyskole, Akademikerne Næringsdrivende, Econas
Etikkråd og har vært styreleder for FK Grenland.  Han er gründer av 4 bedrifter og organisasjoner, og har tidligere jobbet som Direktør for Strategi og Forretningsutvikling for Me to We (nå We.org) i Toronto inn mot Canada og USA. Han er utdannet Siviløkonom og M.Sc fra Norges Handelshøyskole, med spesialisering innen strategi, ledelse og hybride forretningsmodeller. Han har i tillegg en B.A i Sammenliknende Politikk fra UiB.

Hvordan har Skagerak Energi implementert bærekraft i strategien? v/ Sigrid Toverud og Rikke Flogstad

Skagerak Energi sin visjon er å være en fremtidsrettet leverandør av ren energi for velferd, vekst og utvikling. Sigrid Toverud og Rikke Flogstad vil fortelle om hvordan Skagerak Energi arbeider med bærekraft, og hvordan bærekraft er implementert i konsernets strategi. Sigrid arbeider som analytiker i Strategi og forretningsutvikling, og har kompetanse innen meteorologi og fornybar energi. Rikke arbeider som HMS-sjef i konsern, og har tidligere jobbet med HMS og kvalitet i landbasert industri og olje & gass. Sammen jobber de for å få Skagerak Energi klimanøytralt. Skagerak Energi jobber for tiden med mange spennende og fremtidsrettede prosjekter som bygger opp under bærekraftstrategien. Under foredraget kommer Sigrid og Rikke til å fortelle mer om disse, og hvordan Skagerak Energi jobber for å ta en ledende posisjon i bransjen.