Program Rundebordskonferansen 22. mai

KL. 08.15-08.45 Registrering, kaffe og mingling

Kl. 08.45-09.10  Velkommen v/ Janicke Andreassen, varaordfører i Porsgrunn og innledning v/ fasilitator Sverre Gotaas, adm. dir. Herøya Industripark.

Tema 1: Hvordan bedre de økonomiske rammebetingelsene for utvikling av norsk industri?

KL. 09.10-09.30 Innledning fra Zero v/ Anne Marit Post Melbye

Kl. 09.30-10.00 Diskusjon rundt bordene.

  • Enova skal ha nytt mandat fra 2021. Hva er det viktigste Enova skal bidra til på industriområdet? Mandatet for perioden 2017 til 2020 legger hovedvekt på teknologiutvikling (og ikke utslippskutt). Hvilken innretning trenger Enova for å realisere pilot-, demo- og fullskala klimaprosjekter i industrien?
  • Hvordan kan markedsfremmende virkemidler gjøre klimatiltak i industrien lønnsomt? ZERO og Multiconsult har utarbeidet rapporter som viser hvordan markedsfremmende virkemidler kan gjøre CCS lønnsomt, for eksempel produktavgifter, miljøkrav i offentlige anskaffelser, materialkrav og utvidet produsentansvar.
  • Industrien i Norge er internasjonal, og har internasjonale eiere. Hvordan kan norske myndigheter legge til rette for at globale industrikonsern realiserer store og dyre klimaprosjekter i Norge?

Kl. 10.00-10.20 Oppsummering og diskusjon i plenum.

Kl. 10.20-10.50 Pause og standbesøk

Tema 2: Hvordan skape raskere endringsprosesser i tradisjonell industri ?

Kl. 10.50-11.10 Innledning om temaet fra Eyde Cluster v/ Lars Petter Maltby.

Kl. 11.10-11.40 Diskusjon rundt bordene.

  • Hva mener du bør vektlegges i bedrifter for at bedrifter tilpasser seg slike endringsprosesser?
  • Hvordan kan bedrifter samhandle får å oppnå raskere endring (industribedrifter mellom eller bedrift/leverandør)?
  • Hvis bedrifter skal samarbeide hvilke barrierer ser dere for at samarbeid skal materialiseres?

Kl. 11.40-12.00 Oppsummering og diskusjon i plenum.

Kl. 12.00 Lunsj og standbesøk

Sverre Gotaas er administrerende direktør for Herøya Industripark og vil fasilitere Rundebordskonferansen.

Gotaas er sivilingeniør i teknisk kybernetikk fra Norges Tekniske Høgskole, og har bl.a. mange års erfaring fra forskning, innovasjon, teknologiutvikling og forretningsutvikling i Kongsberg Gruppen ASA, Statkraft, Kongsberg Maritime og Kongsberg Simrad. 

 

Anne Marit Post-Melbye er fagansvarlig for industri i miljøorganisasjonen Zero. Hun er utdannet fra Energi og miljø ved NTNU, med spesialisering innen industriell økologi, og har jobbet med energiplanlegging og framtidsanalyser som senioranalytiker i Rambøll Energi. Anne jobber i ZERO med fornybar energi, bioøkonomi og industri.

På Rundebordskonferansen innleder hun sesjonen Hvordan bedre de økonomiske rammebetingelsene for utvikling av norsk industri?

 

Lars Petter Maltby gikk fra stilling som administrerende direktør i Saint-Gobain og styreleder for Eydeklyngen til rollen som leder for Eyde Innovation Center; en del av Eydeklyngen. Tilknyttet denne klyngen fungerer han også som daglig leder for katapultsenteret Future Materials og er prosjektleder for EU-nettverket PROSIN som fremmer deltakelse fra norsk prosessindustri i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer.  Han leder nå en av Prosess 21s ekspertgrupper. 

På Rundebordskonferansen innleder han sesjonen Hvordan skape raskere endringsprosesser i tradisjonell industri ?