Program Rundebordskonferansen 22. mai

KL. 08.00-08.30 Registrering, kaffe og mingling

Kl. 08.30-08.50 Velkommen og innledning

Tema 1: Hvordan bedre de økonomiske rammebetingelsene for utvikling av norsk industri?

KL. 08.50-09.05 Innledning fra Zero v/ Anne Marit Post Melbye

Kl. 09.05-09.40 Diskusjon rundt bordene

Tema 2: Hvordan skape raskere endringsprosesser i tradisjonell industri ?

Kl. 09.45-10.00 Innledning om temaet

Kl. 10.00-10.30 Diskusjon rundt bordene

Kl. 10.30-11.00 Pause og standbesøk

Tema 3: Hvordan integrere kraftkrevende industri som en del av det norske energisystemet på vei mot lavutslippsamfunnet?

Kl. 11.00-11.15 Innledning om temaet

Kl. 11.15-11.45 Diskusjon rundt bordene

Kl. 11.45-12.00 Oppsummering

Kl. 12.00 Lunsj og standbesøk