Velkommen til Teknologidagen 2019!

Program for Teknologidagen 22. mai:

11.00: Registrering åpner

11.45: Lunsj

12.30: Velkommen til Teknologidagen

12.45: Digitaliseringskompetanse for ledere
Simen Sommerfeldt, Bouvet

13.25: Yara-Birkeland – Verdens første autonome og elektriske containerskip Merete Østby og Roger Johannessen

13.55: Pause

14.25: Hvordan bærekraftige nordiske datasentre gjør det mulig for bedrifter å bli grønne? Gisle M. Eckhoff, DigiPlex

14.55: Verdien i plattformtankegang
Geir Nystrand, Miris Exact

15.25: Pause

15.45: Datasenter, verdiskapning lokalt og nasjonalt
Tor Kristian Gyland, CEO, Green Mountain

16.15: Panelsamtale
Hva skal til for å lykkes med nasjonale og regionale planer for vekst i datasenterindustrien?

Paneldeltakere:
Gisle M. Eckhoff, CEO DigiPlex
Tor Kristian Gyland, CEO Green Mountain
Audun Mogen, Næringssjef Telemark Fylkeskommune
Erik Olsson, Daglig leder i Site Telemark
Torkild Follaug, Daglig Leder i IKT Telemark

17.00: Minglepause med forfriskninger

18.00: 24Seven NetworkParty med snacks og drikke

Moderator: Tom Erik Thorsen, Sjefredaktør i Varden

Om innleggene på Teknologidagen:

Digitaliseringskompetanse for ledere v/Simen Sommerfeldt, Bouvet

Ledere har et særskilt ansvar for kvaliteten på tjenestene som virksomheten leverer. Riktig kompetanse vil skape trygghet til å ta kalkulerte risiko forbundet med innovasjon.

I 2018 medvirket Sommerfeldt i ekspertgruppen for kompetanse i Digtal21 – et regjeringsoppnevnt prosjekt som skulle anbefale tiltak som øker næringslivets evne til å utnytte digitalisering. Ekspertgruppen identifiserte seks anbefalte kompetanseområder. I dette foredraget tar Sommerfeldt for seg hvert område, og utdyper hvilke ord og uttrykk som er nødvendige for at ledere skal kunne bidra i dialoger og gjenkjenne kvalitet.

Hvordan bærekraftige nordiske datasentre gjør det mulig for bedrifter å bli grønnere? Gisle M. Eckhoff, DigiPlex

Datasentrene har nå det samme karbonavtrykket som flybransjen, og ettersom dataene blir større og mer forretningskritiske, blir datasenteret stadig viktigere. DigiPlex siste rapport viser at bærekraft er nå det gjerde mest presserende datasenteret, og at det er derfor viktig å velge riktig datasenter for næringsliv, sikkerhet og miljø.

Grønn kraft uten premie
Norden har en pålitelig strømforsyning, noe av den billigste kraften i Europa pluss en rikelig fornybar energi. DigiPlex datasentre drives helt av fornybare energikilder som vannkraft og vindkraft. For å imøtekomme stadig strengere miljøregler og krav til kunder, kan norske datasentere være stor bidragsyteri å gjøre verden «grønnere».

Kaldt klima – arbeider med naturen
Takket være det kalde klimaet i Norden har vi meget gode fordeler fra norske datasentre. Dette gjøres ved å jobbe i pakt med naturen for å spare energi, redusere kostnadene og redusere miljøavtrykket.

Yara Birkeland – verdens første autonome og elektriske containerskipv/ Merete Østby, prosjektleder Yara og Roger Johannessen, prosjekteier EVRY

Det batteridrevne skipet «Yara Birkeland» skal erstatte 40.000 vogntogturer i året mellom Yaras gjødselfabrikk på Herøya ved Porsgrunn og utskipingshavnene i Brevik og Larvik og reduserer forurensing og trafikk i regionen. All lasting, lossing og transport på land skal også være  autonomt og utslippsfritt. EVRY skal som en av Yara sine nøkkelpartnere i det komplekse prosjektet, utvikle IT-systemet som knytter dataflyt ved lasting av containere sammen med transport til kaia og skipet.

Verdien i plattformtankegang v/Geir Nystrand, Miris Exact

Geir Nystrand (54) bosatt i Skien/Oslo leder Miris Exact Iot digitale plattform. Geir har lang fartstid innen teknologi både nasjonalt og internasjonalt og er en innovatør innen optimalisering ved bruk av digitalisering. Ved bruk av digitale tvillinger, sensorteknologi, algoritmer og kunstig intelligens reduseres kostnader og gir objektet høyere verdi.

Datasenter, verdiskapning lokalt og nasjonalt v/ Tor Kristian Gyland

Tor Kristian Gyland is the Chief Executive Officer in Green Mountain and has been in the company since the start. His first responsibility within the company was COO but took over as CEO in September 2017.  Before this he was 10 years in Evry as Operating Officer responsible for a large organization of technicians, working in IT related areas from OS, Virtualization, Network, Storage and Midrange systems. Gyland was the second employee in Green Mountain. He has been responsible for developing the technical infrastructure, and building Green Mountain to a major player in the data centre industry.

Gyland has more than 25 years of experience within data centres and IT operations and have been involved in several major IT and technical projects. His educational background is a bachelor in electrical engineering with specialisation in automation. 

Konferansier: Tom Erik Thorsen, Sjefredaktør og adm.dir i Varden

Tom Erik Thorsen (38) fra Skien har vært sjefredaktør og adm.dir. i Varden siden 2014. Han har bakgrunn som journalist og redaktør i Varden, og har tidligere jobbet i miljøstiftelsen Zero, Verdens matvareprogram og Universitas. Thorsen har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo.

Arrangørene av Teknologidagen: