Velkommen til Teknologidagen 2019!

Program for Teknologidagen:

11.00: Registrering åpner

11.45: Lunsj

12.30: Velkommen til Teknologidagen

12.45: Digitaliseringskompetanse for ledere
Simen Sommerfeldt, Bouvet

13.25: Tittel kommer
Gisle M. Eckhoff, DigiPlex

13.55: Pause

14.25: Yara-Birkeland – Verdens første autonome og elektriske containerskip Merete Østby og Roger Johannessen

14.55: Verdien i plattformtankegang
Geir Nystrand, Miris Exact

15.25: Pause

15.45: Datasenter, verdiskapning lokalt og nasjonalt
Tor Kristian Gyland, CEO, Green Mountain

16.15: Paneldebatt

17.00: Mingle-pause

18.00: Tech-fest med snacks og drikke

Konferansier: Tom-Erik Thorsen, Sjefredaktør og adm.dir i Varden

Om innleggene på Teknologidagen:

Digitaliseringskompetanse for ledere v/Simen Sommerfeldt, Bouvet

Ledere har et særskilt ansvar for kvaliteten på tjenestene som virksomheten leverer. Riktig kompetanse vil skape trygghet til å ta kalkulerte risiko forbundet med innovasjon.

I 2018 medvirket Sommerfeldt i ekspertgruppen for kompetanse i Digtal21 – et regjeringsoppnevnt prosjekt som skulle anbefale tiltak som øker næringslivets evne til å utnytte digitalisering. Ekspertgruppen identifiserte seks anbefalte kompetanseområder. I dette foredraget tar Sommerfeldt for seg hvert område, og utdyper hvilke ord og uttrykk som er nødvendige for at ledere skal kunne bidra i dialoger og gjenkjenne kvalitet.

Gisle Michael Eckhoff joined DigiPlex in August 2014 as Chief Executive Officer. He brings nearly thirty years’ experience in senior positions in the IT industry in the US, Sweden, UK and Denmark as well as at home in Norway. Gisle is the former Senior Vice President and Managing Director of CGI’s operation in Norway and has also held many senior management roles at both country and regional levels in CSC (Computer Sciences Corporation). The experience and knowledge gained from heading up the Financial Services vertical in the Nordic region, before becoming Vice President and Managing Director of CSC in both Norway and Sweden, is of great value when implementing DigiPlex’ growth strategy in the Nordic markets.

Yara Birkeland – verdens første autonome og elektriske containerskipv/ Merete Østby, prosjektleder Yara og Roger Johannessen, prosjekteier EVRY

Det batteridrevne skipet «Yara Birkeland» skal erstatte 40.000 vogntogturer i året mellom Yaras gjødselfabrikk på Herøya ved Porsgrunn og utskipingshavnene i Brevik og Larvik og reduserer forurensing og trafikk i regionen. All lasting, lossing og transport på land skal også være  autonomt og utslippsfritt. EVRY skal som en av Yara sine nøkkelpartnere i det komplekse prosjektet, utvikle IT-systemet som knytter dataflyt ved lasting av containere sammen med transport til kaia og skipet.

Verdien i plattformtankegang v/Geir Nystrand, Miris Exact

Geir Nystrand (54) bosatt i Skien/Oslo leder Miris Exact Iot digitale plattform. Geir har lang fartstid innen teknologi både nasjonalt og internasjonalt og er en innovatør innen optimalisering ved bruk av digitalisering. Ved bruk av digitale tvillinger, sensorteknologi, algoritmer og kunstig intelligens reduseres kostnader og gir objektet høyere verdi.

Datasenter, verdiskapning lokalt og nasjonalt v/ Tor Kristian Gyland

Tor Kristian Gyland is the Chief Executive Officer in Green Mountain and has been in the company since the start. His first responsibility within the company was COO but took over as CEO in September 2017.  Before this he was 10 years in Evry as Operating Officer responsible for a large organization of technicians, working in IT related areas from OS, Virtualization, Network, Storage and Midrange systems. Gyland was the second employee in Green Mountain. He has been responsible for developing the technical infrastructure, and building Green Mountain to a major player in the data centre industry.

Gyland has more than 25 years of experience within data centres and IT operations and have been involved in several major IT and technical projects. His educational background is a bachelor in electrical engineering with specialisation in automation. 

Konferansier: Tom-Erik Thorsen, Sjefredaktør og adm.dir i Varden

Tom Erik Thorsen (38) fra Skien har vært sjefredaktør og adm.dir. i Varden siden 2014. Han har bakgrunn som journalist og redaktør i Varden, og har tidligere jobbet i miljøstiftelsen Zero, Verdens matvareprogram og Universitas. Thorsen har en mastergrad i journalistikk fra Universitetet i Oslo.

Arrangørene av Teknologidagen: