Gassnova skal bidra til å begrense klimaendringene ved å sørge for utvikling og bruk av en effektiv teknologi for å fange, transportere og lagre CO2.

Norge har i mange år vært et av de ledende landene i verden i arbeidet med karbonfangst, -transport og -lagring (forkortet CCS), og det er stor interesse for den norske CCS-satsingen internasjonalt. Gjennom fullskalaprosjektet kan Norge få Europas første fullskala infrastruktur for CCS med et lager som andre industrianlegg kan benytte seg av. Målet er at erfaringene vi opparbeider oss gjennom et slikt prosjekt skal lede til nye CCS-prosjekter i Europa og verden for øvrig.

Skal vi nå to-gradersmålet, har vi dårlig tid. Uten noen kursendring styrer verden mot en oppvarming på 3-4 grader. Store løft trengs for å komme i mål. Norges investeringer i CCS er derfor ikke bare viktig for å utvikle egen industri, men også for å spre kunnskap og demonstrere effekten av den klimateknologi hele verden trenger.

Illustrasjonen viser kart over transport og lagring av CO2

Teknologisenter Mongstad – verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangst teknologier. Foto: Styrk Fjærtoft

På SINTEFs CO2 Laboratorium på Tiller finnes et testanlegg for utvikling av post-combustion CO2-fangstteknologier. Foto: Geir Mogen

CLIMIT
Gjennom forskningsprogrammet CLIMIT (som drives sammen med Norges Forskningsråd) gir vi tilskudd til forskning og utvikling av teknologier innen alle deler av kjeden for fangst, transport og lagring av CO2 fra grunnforskning til småskalademonstrasjon.

TCM
På Mongstad i Hordaland driver vi i samarbeid med Shell, Equinor og Total, verdens største og mest fleksible testanlegg for CO2-fangst, Teknologisenter Mongstad (TCM). Målet for TCM er å gjøre fangst-teknologien klar for kommersiell bruk.

Fullskala
Kunnskapen fra forskning og testing tar vi i bruk når vi sammen med industribedrifter og olje –og gasselskap arbeider for å realisere en fullskala verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2.