Julie Hobæk (24) var fast bestemt på at hun ville ha jobb på INEOS

Julie Hobæk nådde målet sitt, hun er utdannet prosessoperatør og har fast jobb på INEOS Bamble.
For å få det til, har hun gått ett år på Teknisk- og Industriell Produksjon og ett år på kjemi-og prosessfag. Da lærlingtiden kom, fikk hun plass på INEOS Bamble. Og siden har hun blitt.
– For meg er det fint å ha en jobb hvor jeg ikke sitter stille. Her er ingen dager helt like, og det er mye sjauing, sier Hobæk.
Jobben er aktiv, hverdagen tilbringes mye ute i fabrikken. I tillegg er det en fin skiftordning.
24-åringen gikk i tiende klasse på ungdomsskolen da hun fant ut at hun ville jobbe i industrien. Flere
av hennes venner hadde familie i industrijobber, og Hobæk fikk masse informasjon derfra. Det var denne informasjonen som gjorde at hun startet på utdanningen.

MEDISINFLASKER, MELKEKARTONGER OG KABELISOLASJON

Petrokjemianleggene i Grenland er de eneste av sitt slag i Norge. På nabobedriften Noretyl på Rafnes omformes, eller craces, etan- og propangass til etylengass. Denne sendes til INEOS Bamble, der gassen blir omdannet til plastråvarer. Det lages 400 tonn med plast om dagen på anlegget.
Produktene er små plastpellets som blir til under en kjemisk prosess. Den skjer når etylengass blandes med noe som kalles initiator under høyt trykk i en reaktor.

– Det er 2000 bar, forklarer Hobæk. Hun sørger for riktig trykk og tempe-ratur.. – Det er jo litt ulike stoffer vi blan-der inn. Dette er for at plasten må tilpasses produktene de skal brukes til, forklarer Hobæk. Plastpelletsene blir sendt av gårde fra INEOS til kundene, som lager produkter som du og jeg bruker i vår hverdag, for eksempel folien på innsiden og utsiden av melke- og juskartonger, medisinflasker til øye- og nesedråper og kabelisolasjon. Plastråvarene som lages her eksporteres til kunder i hele verden. På nabobedriften INOVYN, lages produkter som blant annet brukes til blodposer, kunstlær, vindusrammer og gulvbelegg.

STOR PRODUKSJON

I tillegg til å blande den kjemiske blandingen og jobbe med reaktoren, er en stor del av jobben til Hobæk å overvåke de ulike delene av INEOS´ anlegg.

– Så drenerer, vedlikeholder og logger vi. Skjer det noe, må jeg finne årsaken, sier Hobæk, mens hun vandrer langs labyrinten av store rør på anlegget.
På INEOS Bamble er det 130 ansatte. De er blant annet prosessoperatører, elektrikere, automatikere, mekanikere og ingeniører.
At det fort kan bli litt hektisk, passer Hobæk midt i blinken. – Jeg liker jo at det går litt i ett, kommenterer prosessoperatøren.