Ranold tilbyr «Fluid Flow modelling and simulations services». Men hva er det egentlig de driver med? Vi ba Marit Kleven oppklare.

Avansert matematikk brukes for å levere tydelige anbefalinger til kunder. Numeriske strømningsberegninger forteller hvordan en gjenstand oppfører seg i luften eller i vannet.
– Dette er matematikk satt i system for å forklare hvordan gass, væske og partikler beveger seg inni noe eller rundt noe, forklarer Marit Kleven, spesialist i Ranold.
Det er enkelt for henne å forklare. Hun har mastergrad i prosessteknikk og en doktorgrad i strømnings-beregninger. ET

MATEMATISK HODE

Før vi skriver mer om Ranold, må vi fortelle om trebarnsmoren fra Stathelle, med utdanning fra realfagslinja.

Hun har alltid vært opptatt av industrien. Det lå i kortene at hun skulle bli ingeniør. Moren jobber på Norcem, sementfabrikken i Brevik, og faren er ingeniør. Riktignok lot hun seg overtale til å gå ett år på juss, men det var absolutt ikke advokat Kleven ville bli.

I stedet for å flytte etter alle vennene til Trondheim, valgte hun Høgskolen i Telemark.
Her kom studentene tett på arbeids-livet, men det var vanskelig å få jobber i 2003. Kleven ble anbefalt å søke på en doktorgrad.
– Det var absolutt ikke planen, kommenterer hun.
Men slik ble det. Kleven forsket på en medisinsk nesespray, med et munnstykke og et nesestykke. Hennes oppgave var å finne ut hvordan nesesprayen beveget seg i nesehulen. Hun skulle se hvordan luften bar med seg medisinen og hvordan medisinen flyttet på seg. Så hun kan dette med bevegelse i luft og i vann ganske godt.

– Alt rundt oss er matematikk og fysikk. Det er ganske fasinerende at grunnleggende matematiske regler, noen av dem eldgamle, fortsatt gjelder, sier Kleven.

RISIKO-KALKULASJON

Hos Ranold selger de hodene sine. Slik beskriver Kleven det.
– Vi er et lite firma som gir kundene anbefalinger, sier Kleven.
De ansatte hos Ranold regner på situasjoner. Hvor fort eller hvor sakte noe skal bevege seg, for eksempel. Om en vindmølle skal plasseres i vannet, kan Kleven finne ut hvor sterk stolpen må være og hvor mye den må tåle. Bølger representerer store krefter. Det står store verdier på spill dersom noe skulle være feil dimensjonert, og beregninger kan ligge til grunn for risikostyring. Det kan også handle om et skip. Kleven kan finne ut hvordan vannet påvirker skroget. Det handler om fartøyets sjøegenskaper, om drivstofføkonomi og om sikkerhet.

– Vi finner ut hvordan ulike former påvirkes av vannets bevegelser. Ventilasjonsanlegg er et annet eksempel. Ranold kan regne på hvor mye luft som bør sirkulere i ulike rom, og hvordan. – Dårlig luft i et rom tyder på at anlegget er feil innstilt og at man kanskje ikke har rett beregning på sirkulasjonen i lufta, forklarer Kleven.

UTDANNING OG RUSSISK

At Kleven valgte sivilingeniørstudiet fremfor å gå videre med juss, er nok ganske bra. For det er tydelig at hun er engasjert i jobben sin når hun snakker.
– Jeg hadde to mål som ung, bli sivilingeniør og lære russisk. Jeg er nok litt inspirert av faren min som jobbet i Russland da Berlinmuren ble revet. Jeg har i hvert fall klart én av to. Men russisk har jeg tid til å lære meg!