Den Magiske Fabrikken AS

Den Magiske Fabrikken AS – DMF er landets største produsent av biogass fra matavfall. Matavfall, ku- og grisemøkk blir til biogass til buss og renovasjonskjøretøy, og biogjødsel til landbruket. Sirkulærøkonomi i praksis!

 • Kontaktperson :
  Anders Bergsli
 • Telefon:
  +47 996 91 155
 • E-post:
  anders.bergsli@grevebiogass.no
 • Kontaktperson :
  Thor Oscar Bolastad
 • E-post:
  Thor.Oscar.Bolstad@hydro.com