Ibenor AS

Ibenor AS er spesialister i anskaffelser, prosesser fra prosjektstrategi, via kontrahering til gjennomføring.

Forskning
Selskapet er et resultat av vitenskapelig forskningsaktivitet, hovedsakelig om hvordan man organiserer samspillet mellom prinsipal og agent i store og komplekse prosjekter. Forskingen ble oppsummert i et par bøker, der tekstboken «Prinsipper for bedre Innkjøp» nå er den viktigste kunnskapskilden for norske universitetsstudenter. Selskapet har levert kurs og opplæring i Norge og Storbritannia basert på denne forskningen.

Erfaring
Selskapets grunnlegger har levd et langt liv i noen av de største energibedriftene i ulike stillinger, og har utført praktisk anskaffelses- og prosjektledelse. Strategier og ideer er testet ut i markedet, og viktig læring fra feil og suksesser er samlet inn. Kontaktstrategier, samspill i prosjekt og bærekraftig innkjøp er fagområder vi er spesielt opptatatt av. Denne erfaringen tilbys nå i markedet.

 • Kontaktperson :
  Ivar Brynhildsvoll
 • Telefon:
  +47 900 51 878
 • E-post:
  ivar@ibenor.no

 • Hjemmeside
 • LinkedIn