Kompetansesenter miljø og helse

Kompetansesenter miljø og helse AS (KMH) er en møteplass og koblingsboks for miljømedisin og miljøhelse. Vi er en liten organisasjon som jobber i nettverk med lokale og nasjonale kunnskapsmiljøer.

KMH er et selskap med ideelt formål, ble opprettet i 2019 i med Sykehuset Telemark, Universitet i Sørøst-Norge og grenlandskommunene på eiersiden.

  • Kontaktperson :
    Maren Anne Røed
  • Telefon:
    920 48 804
  • E-post:
    maren@miljooghelse.no