Norsep AS

Norsep AS er et spin-off fra OiW Process AS som ble opprettet for å utvikle og kommersialisere Norsep-prosessen. Dette er en prosess for ufarliggjøring av flyveaske fra forbrenning av husholdningsavfall gjennom leaching av tungmetaller i saltsyre, etterfulgt av filtrering og deretter varmebehandling. Prosessutviklingen har pågått kontinuerlig siden 2015, og Norsep er nå klar til å ta neste steg som er engineering, bygging og drift av et anlegg med kapasitet på behandling av 2000 tonn flyveaske pr år. Norsep AS arbeider også med utvikling av prosesser for behandling av andre avfallsstrømmer.

  • Kontaktperson :
    Per Bakke
  • Telefon:
    +47 9154 2636
  • E-post:
    per.bakke@norsep.no

  • Hjemmeside