Rjukan Næringsutvikling

Rjukan næringsutvikling AS er 100% eid av Tinn kommune. Selskapet er kommunen sitt næringsapparat, og skal gjennomføre strategier og planer som er vedtatt av politikerne i Tinn kommune. Øst Telemark etablererkontor er samlokalisert med Rnu, og fungerer til daglig som en del av det totale næringsapparatet. Rjukan næringsutvikling AS disponerer i tillegg noen regulerte næringsarealer og en betydelig portefølje innen næringsbygg.

  • Kontaktperson :
    Rune Hellingsrud
  • Telefon:
    926 27 275
  • E-post:
    rune.hellingsrud@rnu.no