VARD Engineering Brevik AS

VARD Engineering Brevik AS er en del av VARD, en ledende aktør innen design og bygging av spesialiserte skip. Gruppens portefølje av design og produkter er bred, og inkluderer blant annet offshore fartøy, ekspedisjonscruise, havvind, fiskefartøy og akvakultur. I Brevik har man hatt et særskilt fokus på småskala LNG-fartøy, både LNG-drevne fartøy og bunkringsfartøy. Den senere tiden har det blitt lagt ned mye arbeid i det grønne skiftet og utvikling av lav- og nullutslippsfartøy.

Gjennom aktiviteter i Grønt Skipsfartsprogram og forskningsprosjekter, så har man bygget opp en konkurransedyktig kompetanse innen ny, grønn teknologi, samt neste generasjons designverktøy.

  • Kontaktperson :
    Andreas Buskop
  • Telefon:
    412 82 841
  • E-post:
    andreas.buskop@brevik.com