Planene er klare for Frier Vest. Det nye industriområdet skal stå klart om få år, og satser tungt på bærekraftig og grønn prosessindustri.  

– Dette er landets mest egnede areal for prosessindustri, sier Terje Christensen. Han er styreleder i Frier Vest AS, som ble etablert i 2016 av Ineos Bamble AS, Grenland Havn IKS og Bamble Kommune. Områdereguleringen er i gang og forventes ferdig godkjent av Bamble Kommunestyre første kvartal 2020. Med eksisterende industri og nye arealer som skal utvikles, vil Frier Vest utgjøre total 3 500 dekar. Første fase er å utvikle en ny terminal og industriområde på 600 dekar, og en dypvannskai på opptil 800 meter.

Knutepunkt til lands og til vanns

– Frier Vest får lett sjøveis tilgang og sikker farled, samt enkel tilgang til motorvei og jernbane, og kort vei til havneterminaler og eksportmarked, sier Christensen. Han forventer at det nye industriområdet vil gi flere hundre nye arbeidsplasser, i tillegg til ytterligere arbeidsplasser i service- og leverandørnæringen i regionen.

– Dette bidrar til å styrke Grenland som Norges industrihovedstad. For å opprettholde en konkurransedyktig industri i regionen legger vi til rette for at denne utviklingen kan fortsette.

Grønn industri

Frier Vest blir et industriområde spesielt tilpasset bærekraftig virksomhet, og vil være et attraktivt område for grønn og fremtidsrettet industri.

– Våre fokusområder er bioindustri, slik som biokull, biogass og bioetanol, samt resirkulering og gjenvinning av plast, batterier og metaller, og bruk av CO2 som råstoff til nye produkter, sier Terje Christensen, som mener det er en selvfølge at et stort og nytt industriområde som Frier Vest legger til rette for bærekraftig industriutvikling. 

– Som et av landets viktigste industrifylker er vi vårt ansvar bevisst, og planene våre for Frier Vest samsvarer godt med norske myndigheters fokus på industriell vekst og sysselsetting innenfor bærekraftig industri.

Hvorfor Frier Vest?

  • Tilgang på rå- og hjelpestoffer som etylen og hydrogen, nitrogen, damp i industrielle dimensjoner.
  • Sikker strømforsyning der området inngår i et nasjonalt ringnett. 
  • INEOS Bamble AS har, innenfor etablert renseanlegg, kapasitet til å ta hånd om større mengder avløpsvann.
  • Etablert beredskap i forhold til brann og ulykker
  • Grenland besitter indistriell kompetanse på mange nivåer. Vi kan industri