fbpx

Powered by Telemark

Powered by Telemark er et samarbeidsprosjekt som skal synliggjøre Grenland og Telemark som den fremste regionen i Norge for utvikling av ny og bærekraftig industri!

Vi skal synliggjøre Grenland i Telemark som Norges grønneste industriregion!

Industrien i Grenland ble tidlig tvunget til å tenke miljø og omstilling. Det har gjort regionen til en av de grønneste og mest bærekraftige i verden.

Grenland kan i dag tilby noen helt spesielle fordeler for alle som ønsker å etablere ny og bærekraftig industri- og næringsvirksomhet.

Les mer om Grenland i Telemark. En grønn industriregion.

Vi skal fortelle det gjennom Power Stories of Telemark

Gjennom Power Stories of Telemark ønsker vi å fortelle de spennende historiene bak spennende «grønne» produkter fra vår region.

Det blir faktisk produsert utrolig mange «grønne» produkter i Grenland og Telemark som hele verden etterspør og trenger! Produkter som kunstgjødsel, sjeldne jordartsmetaller, solceller og dyrefor-tilsetning uten antibiotika er bare noen få eksempler. Her kan du lese noen av dem Power Stories of Telemark

Det finnes mange, mange flere, og har du et tips om et produkt eller en bedrift som fortjener en Power Story så nøl ikke: Ta kontakt!

Vi skal fortelle det på de viktigste arenaene

Gjennom en felles profil og et felles budskap, skal Powered by Telemark være synlig til stede på de viktige industrielle arenaene i Norge. I 2020 vil vi blant annet delta på følgende aktiviteter:

  • Industri Futurum
  • Industriuka i Porsgrunn

Er det viktige arenaer vi har glemt? Tips oss!

Powered by Telemarks samarbeidspartnere

Powered by Telemark er basert på et godt samarbeid med næringslivet i vår region. Under får du en oversikt over de virksomhetene som har bidratt til å dra prosjektet i gang. Powered by Telemark skal bidra til vekst i regionen. For å få til det, er vi avhengig av at flest mulig samfunnsbevisste bedrifter engasjerer seg. Vil du være med på laget? Kontakt oss!

SpareBank 1 Telemarks virksomhet er bygget på målsetning om å være en solid og god lokal bank som skaper verdier i Telemark. SpareBank 1 Telemark er Telemarks største sparebank med en forvaltningskapital på over 30 mrd. kroner. Med en kombinasjon av lokal tilstedeværelse, solid rådgiver kompetanse og god tilgjengelighet, tilstreber bankens 170 ansatte fordelt på 7 kontorer i Telemark hver dag å innfri sin visjon om å være «banken for Telemark og telemarkinger». Bankens styrker er bygget på nærhet til kundene og raske, effektive og kortreiste beslutningsprosesser.

Sparebanken Sør er landets femte største norskeide sparebank med i alt 36 kontorer fordelt i Agder og Telemark. Sparebanken Sør tilbyr et bredt spekter av banktjenester til både privat- og bedriftsmarkedet samt gjennomfører eiendomsformidling gjennom vårt datterselskap Sørmegleren. Sparebanken Sør har et sterkt samfunnsansvar og jobber aktivt for vekst og utvikling i våre nærområder. Banken gir vært år støtte til prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i våre lokalsamfunn.

DNB Bank ASA skal fremme nyskapning, omstilling og finansiell stabilitet i norsk økonomi. DNB i Telemark skal drive langsiktig og bærekraftig finansiell verdiskapning, vi skal bidra positivt til samfunnsutviklingen, vi skal være redelige og vi skal være åpne om vår virksomhet. Vi ønsker å gjøre det enkelt å være kunde i DNB, vi ønsker å være den beste rådgiveren for fremtidens bedrifter, og vi ønsker å være mer enn en bank i fremtiden.

Bratsberg Gruppen er et privat eiet konsern som driver utvikling av nærings- og boligprosjekter samt utleie og drift av egne næringseiendommer. Vår visjon er å være en kreativ og nyskapende utvikler på lag med lokalsamfunnene vi arbeider i.

Bratsberg Gruppen har i de senere årene utviklet flere næringsparker og sentrale byområder i Skien og Porsgrunn, og er også engasjert i større utviklingsprosjekter bl.a. i Vestfold. Selskapets byprosjekter har bidratt til fornyelse og utbygging av nye bydeler, og selskapet har fått pris for god byggeskikk.

Vi setter vår kunnskap inn på å finne løsninger som er gode over lang tid, møter dagens og morgendagens utfordringer og som skaper verdier for våre leietakere.

Porsgrunn Utvikling AS tilrettelegger og utvikler arealer og eiendommer til industri og annen næringsvirksomhet. Vårt mål er et blomstrende næringsliv, nye arbeidsplasser og en positiv byutvikling i Porsgrunn.

Gjennom utvikling og samarbeid skaper vi verdier og aktivitet for fremtiden.

Porsgrunn Utvikling eies i sin helhet av Porsgrunn kommune, og skal utvikle verdier for kommunens innbyggere.

Vekst i Grenland IKS eies av grenlandskommunene, og er deres næringsutviklingsapparat. Målet for ViG er å bidra til økt antall arbeidsplasser i regionen. Selskapet bistår grenlandskommunenes politiske og administrative ledelse i næringssaker, er kontaktpunkt overfor etablert næringsliv og mottaksapparat i næringshenvendelser. Selskapet arbeider for å gjøre regionen mer synlig og attraktiv. I dette ligger bl.a. aktivt «salg» av regionen, og startopphjelp til nye bedrifter og etablerte bedrifter med en unik ide.

Teknologinettverk Telemark (TNT) er en medlemsdrevet organisasjon for teknologibedrifter i Telemark. Idegrunnlaget til organisasjonen er å få bidra til bedriftenes innovasjonskraft og verdiskapning gjennom økt samarbeid og bred medvirkning. TNTs visjon er «Utvikling og vekst gjennom samarbeid».

Skagerak Energis virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet i tilknytning til dette. En viktig del av konsernets strategi er å være en sentral aktør og motor for restrukturering i sin region. Gjennom samarbeid, oppkjøp eller fusjon skal Skagerak utøve en aktiv og ekspansiv rolle med målsetning om å bidra til en rasjonell og konkurransedyktig virksomhet. Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de tre heleide datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft og Skagerak Varme. Skagerak Energi eier betydelige andeler i Skagerak Naturgass, Fjordkraft og Laugstol.

Telemark Offshore er en tverrfaglig og frittstående interesseorganisasjon for virksomheter i Telemark som arbeider innenfor offshore området. Vi bidrar til å skape utvikling og bygge kompetanse gjennom å finne muligheter for samarbeid og ”win-win”-situasjoner for våre medlemmer. Vi jobber strategisk for å tiltrekke nye prosjekter og markedsmuligheter. Samt å forbedre evnen til å konkurrere i et internasjonalt marked.

I over 160 år har banken vært en lokalbank med stort hjerte for det markedet og de kundene banken betjener. 
Dette kommer deg til gode i form av rask og god service og gode betingelser. I tillegg blir bankens overskudd og fond værende i kommunen til glede for alle som er opptatt av levende nærmiljø. Hvert år deler banken ut betydelige beløp i gaver, sponsormidler og støtteannonser til lag og foreninger i Bamble og Kragerø kommune.
Skagerrak Sparebank vil fortsette å være en selvstendig sparebank med sterk lokal forankring. Våre fortrinn er at vi kjenner lokalmiljøet og de fleste av våre kunder. Dette gjør oss til en nær og god bank og et naturlig valg når det gjelder bank og forsikring.

Statsforetaket Gassnova arbeider med teknologiutvikling innen fangst, transport og lagring av CO2 gjennom forskningsprogrammet CLIMIT og gjennom Teknologisenteret på Mongstad (TCM). Gassnova koordinerer og følger opp arbeidet med fullskala CO2-håndtering i Norge og er rådgiver overfor Olje- og energidepartementet i spørsmål knyttet til CO2-håndtering.

I dag planlegges det å bygge CO2-fangstanlegg ved tre industribedrifter på Østlandet: Norcems sementfabrikk i Brevik, Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn og Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud. Samtidig planlegger Statoil sammen med Total og Shell en utbygging av et CO2-lager i Nordsjøen og en transportløsning for CO2med skip. Målet med prosjektet er å bane vei for nye prosjekter som enten kan ta i bruk eksisterende infrastruktur eller etablere ny.

Gassnova er underlagt Olje- og energidepartementet.

IndustriClusteret Grenland bygger på et samarbeid mellom ledelse og lokale fagforeninger i prosessbedriftene Ineos Bamble, Inovyn, Noretyl, Norcem Brevik, Eramet, Herøya Industripark, Yara Porsgrunn og RHI.
ICG-samarbeidet skal bidra til økt verdiskapning og til opprettelse av nye arbeidsplasser i Grenland.
ICG skal fungere som industripolitisk påvirker og sette industripolitiske saker på dagsorden.

Drangedal Sparebank er en solid og selvstendig sparebank med lokal forankring. Banken ble etablert i 1936. Vi er en lokalbank i Eika Gruppen, som er en gruppering av 69 lokale sparebanker og OBOS. Banken har hovedkontor i Drangedal sentrum. Vi har avdelingskontor på Amfi Kragerø i Sannidal og i Porsgrunn sentrum, samt et rådgivningskontor på Ulefoss. Som en selvstendig sparebank har vi et styre som kan ta raske avgjørelser når dette trengs. Nettopp fordi vi er en liten lokal sparebank har vi god kontakt og et personlig forhold til kundene våre. Vi er konkurransedyktige på alle plan.

Herøya Industripark dekker et areal på 1,5 km2 i Porsgrunn kommune i Telemark, og eies av Oslo Pensjonsforsikring AS. Parken har rundt 80 leietakere med tilsammen ca. 2.500 ansatte.
Herøya Industripark AS er parkens vertskap. Selskapet forvalter, drifter og utvikler parken.
Rundt 55 av de 80 bedriftene er lokalisert i Herøya Industriparks industrielle kjerneområde. De øvrige 25 bedriftene er lokalisert i østre del av industriparken og er leietakere hos eiendomsselskapet Herøya Industripark AS, og i Gunneklev som leietakere av Hydrovegen Eiendom AS.

TORP Sandefjord lufthavn er en av Norges få privateide flyplasser, og den flyplass som vokser mest i Norge for tiden.

Torp er nå landets tredje største lufthavn hva gjelder utenrikstrafikk og regner med å passere 2 millioner reisende for første gang i 2018

Widerøe, KLM, Norwegian Ryanair og Wizz air har til sammen over 30 direkteruter fra Torp til store deler av Europa.

Med one-stop via  Amsterdam med KLM eller København med Widerøe når du hele verden.

Se torp.no for mer informasjon.

Vi skal ha flest mulig med på laget!

Powered by Telemark skal bidra til vekst i regionen. Derfor trenger vi flest mulig samfunnsbevisste bedrifter med på laget. Hvis din bedrift er blant dem så håper vi at du tar konakt!

Vil du bli en av våre samarbeidspartnere?