POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Power Stories of Telemark skal øke kjennskapen til regionen vår

Power Stories skal skape interesse for etablering av ny industri i regionen vår, sier prosjektansvarlig Hanne Gro Haugland.

Power Stories er et spennende innholdskonsept som vi tror kan vekke nysgjerrighet og skape interesse for Grenland og Telemark som Norges beste lokasjon for etablering av ny grønn industrivirksomhet, sier prosjektansvarlig Hanne Gro Haugland.

Industrien i Grenland ble tidlig tvunget til å tenke miljø og omstilling. Det har skapt industribedrifter med kompetanse i verdensklasse når det gjelder miljøvennlig produksjon og bærekraftig utvikling. Nå ønsker vi å bruke disse suksesshistoriene i markedsføringen av regionen vår, forteller Haugland.

Skal skape kjennskap
– Gjennom innholdskonseptet Power Stories ønsker vi å synliggjøre Grenland og Telemarks suksesshistorier lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi tror historiene kan hjelpe oss til å vekke nysgjerrighet og skape økt kjennskap til Telemark som Norges beste lokasjon for etablering av ny grønn industrivirksomhet. Suksesshistoriene skal bidra til å gjøre oss synlig, og vi vet at synlighet og kjennskap til en region fører til flere investeringer og etableringer og dermed arbeidsplasser.

Må jobbe hardt – og sammen
For å bli synlig og attraktiv som region nasjonalt og internasjonalt, må det først og fremst hardt arbeid og – ikke minst – godt samarbeid til, understreker Haugland. – Alle industribedrifter, aktører og interessenter i Telemark som ønsker vekst i regionen vår, må derfor brette om ermene og bli med på dugnaden. Det betyr at vi må benytte enhver anledning til å fortelle suksesshistoriene fra regionen, sier prosjektansvarlig for Powered by Telemark Hanne Gro Haugland.

Les de seks første Power Stories her

Fakta:
Powered by Telemark er et samarbeidsprosjekt som skal posisjonere Telemark som den fremste regionen i Norge for utvikling av ny og bærekraftig industri. Initiativtakerne til prosjektet var Telemark Offshore og Herøya Industripark. Næringssjef i Grenland og Vekst i Grenland-sjef  Hanne Gro Haugland, er prosjektansvarlig.

 

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

«Arbeidskraft» – strømmen som gir jobber

Miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech (IGT) er fasilitatoren som skal akselererer utviklingen og bidra til å gjøre det mulig å nå målet. IGT har status som Arena-klynge i Norwegian Innovation Clusters og skal lede an i kappløpet mot null.

Verdens første klimapositive industriregion

Miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech (IGT) er fasilitatoren som skal akselererer utviklingen og bidra til å gjøre det mulig å nå målet. IGT har status som Arena-klynge i Norwegian Innovation Clusters og skal lede an i kappløpet mot null.