Arendalsuka har utviklet seg til å bli en attraktiv møteplass for politikk og næring, og går av stabelen 13-18.august. Powered by Telemark skal være tilstede på denne viktige arenaen for å synliggjøre regionens næringsliv og regionen som et attraktivt etableringssted.

 

Vi ønsker å sette fokus på det arbeidet som skjer i regionens næringsliv, og ambisjonene om å bli verdens første industriregion med nullutslipp. Vi arrangerer derfor to spennende debatter mandag 13. august og tirsdag 14. august. Begge dager kl. 16.00-18.00, på Madam Reiersen, med Oddvar Stenstrøm som møteleder. Arrangementene er gratis og uten påmelding, men vær tidlig ute for å få plass.

 

Mandag 13.august, kl. 16.00-18.00, Madam Reiersen:

Grenland – Norges første industriregion med nullutslipp?

Grenland – Norges første industriregion med nullutslipp? Landets største industriregion med hårete mål. Hvorfor er det så viktig? Hvordan skal de få det til? Vi får høre spennende innledninger, og snakker om utfordringer, løsninger og visjoner i en påfølgende paneldebatt.

 

Program:

16.00-16.30 Powered by Telemark inviterer til snack og mingling
16.30-16.35 Velkommen ved debattleder Oddvar Stenstrøm
16.35-16.45 «Grenlands visjon om å bli verdens første klimapositive industriregion og miljøteknologiklyngen som er under utvikling – Industrial Green Tech» v/ Irene Siljan Vestby, daglig leder for Telemark Offshore
16.45-17.00 «Sjeldne jordarter – ny bærekraftig industri i Telemark» v/ Bård Bergfald, daglig leder for Bergfald Miljørådgivere
17.00-17.15 «Myter om plast» v/ Magnar Bakke, daglig leder for Ineos og Noretyl
17.15-18.00 Paneldebatt med:

–        Bård Bergfald, daglig leder for Bergfald Miljørådgivere

–        Magnar Bakke, daglig leder for Ineos og Noretyl

–        Elisabeth Gammelsæter, spesialrådgiver i Norsk Bergindustri

–        Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Zero

–        Terje Lien Aasland, stortingspolitiker, AP

 

 

Tirsdag 14.august, kl. 16.00-18.00, Madam Reiersen:

Hva skjer med menneskene når robotene overtar?

Hvilke muligheter ligger i den digitale revolusjonen? Vil vi klare å omstille oss? Hvordan skal vi sikre oss mot at robotene overtar kontrollen? Vil arbeidsplasser forsvinne som følge av digitaliseringen – eller vil det motsatte skje? Vi får høre spennende innledninger, med påfølgende paneldebatt med aktører fra næringsliv, forskning- og utdanningssektoren m.m.

 

 

Program:

16.00-16.15 Powered by Telemark inviterer til litt snack og mingling
16.15-16.20 Velkommen ved debattleder Oddvar Stenstrøm
16.20-16.30 «Hvordan lykkes med autonome systemer?» v/ Paal Aamas, prosjektleder for AUTOSTRIP, USN
16.30-16.45 «Herøya industripark som autonom industripark» v/ Sverre Gotaas, direktør i Herøya industripark
16.45-17.00 «Autonome operasjoner – Teknologi satt i system rundt menneskers behov» v/Torun Degnes, leder for SAMS-klyngen (Sustainable Autonomy Mobility Systems)
17.00-18.00 Paneldebatt

Panel:

–        Sverre Gotaas, daglig leder i Herøya industripark

–        Paal Aamaas, prosjektleder for AUTOSTRIP, USN

–        Torun Degnes, daglig leder for SAMS-klyngen

–        Kjetil Staalesen, seniorrådgiver i LO

–        Arild Grande, stortingspolitiker, AP