Powered by Telemark/Vekst i Grenland IKS søker prosjektleder i midlertidig 100% stilling.

Powered by Telemark er et prosjekt som skal synliggjøre Telemark som den fremste regionen i Norge for utvikling av bærekraftig industri og ambisjonen om å bli verdens første klimapositive industriregion.

Prosjektet skal gjennom felles budskap og visuelt uttrykk synliggjøre Telemarks fortrinn og muligheter for investeringer, etableringer og ny næringsvirksomhet.

Prosjektet har utarbeidet en strategi med visjon og mål, budskap og kommunikasjonsprinsipper, kanalvalg, samt prioriterte tiltak og aktiviteter. Visjonen er at «Alle vet at industrien i Telemark er grønnest i verden». Hovedtiltakene er å formidle gode historier fra telemarksindustrien, og arrangere/delta på relevante møteplasser. Prosjektleder vil ha en sentral rolle i oppfølgingen.

Powered by Telemark er et samarbeidsprosjekt med deltakelse fra bl.a. industrien, banker, energiselskaper, eiendomsutviklere og det offentlige. Det er ønskelig med flere deltakere og generelt økt kjennskap til prosjektet. Prosjektleder vil ha i oppgave å pleie kontakten med dagens deltakere, rekruttere nye, samt informere sentrale aktører om Powered by Telemark.

Vi ser etter en person med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Utdanning innen kommunikasjon- og markedsføring, minimum bachelor nivå
  • Minst 5 års arbeidserfaring innen kommunikasjon- og markedsføring, herunder kampanjeutforming og -gjennomføring, print og digitalt
  • Erfaring med prosjektledelse
  • Gode muntlige og skriftlige framstillingsevner
  • God relasjonsbygger og selger
  • Gode samarbeidsevner og lagspiller
  • Ryddig, rask og strukturert – en gjennomfører
  • Stort nettverk og kjennskap til regionen er en fordel

Dette er en toårig stilling, med mulighet for forlengelse.

Vekst i Grenland IKS har prosjektansvaret for Powered by Telemark. Prosjektleder vil være ansatt i ViG.

Har du spørsmål, ta kontakt med Hanne Gro Haugland (gro@vig.no/ 97977856).

Søknad sendes til post@vig.no. Vennligst navngi vedlegg med ditt navn (eks. KariNorman_CV).

Søknadsfrist: 16. oktober 2019.