Dette er et samarbeidsprosjekt med deltakelse fra bl.a. industrien, banker, eiendomsutviklere og det offentlige. Hovedmålet er vekst. Ambisjonen er at Grenland og Telemark skal få en top-of-mind-posisjon hos investorer, næringslivsledere, gründere og andre.

Powered by Telemark skal synliggjøre regionen gjennom å fortelle gode bedriftshistorier, delta på strategisk viktige arenaer m.m. Prosjektleder vil ha en sentral rolle i gjennomføringen av slikt arbeid.

Det er ønskelig med flere deltakere og generelt økt kjennskap til Powered by Telemark. Prosjektleder vil også ha i oppgave å pleie kontakten med dagens deltakerbedrifter, rekruttere nye, samt informere sentrale aktører om prosjektet.

Aktivitetene til prosjektet tar utgangspunkt i følgende stikkordsmessige opplisting:

 

Arrangementer / konferanser

 • Industridagene
 • Arendalsuka
 • ONS (Offshore Northern Seas) Stavanger
 • Industrikonferansen i Bodø
 • Industri futurum Gardermoen
 • NHOs regionale årskonferanse
 • NHO Telemarkskveld i Oslo
 • Vekstkonferansen Grenland
 • Næringskollegiet Telemark

Markedsføring av prosjektet og pleie av sponsorer

 • Presentasjoner (bedrifter, folkevalgte, organisasjoner)
 • Sponsormøter
 • Nyhetsbrev
 • Sosiale medier
 • Redaksjonell omtale

Markedsføring av regionen

 • Power stories (film, tekst og bilder) formidles på nettet og gjennom redaksjonell omtale
 • Grenlandaktører på scenen på arrangementer/konferanser
 • Nettside
 • Markedsføringsmateriell/magasin
 • Møter med sentrale aktører for å fremme viktige saker for Telemark

Vi ser etter en person med følgende kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdanning innen kommunikasjon- og markedsføring, minimum bachelor nivå.
 • Minst 5 års arbeidserfaring innen kommunikasjon- og markedsføring, herunder kampanjeutforming og -gjennomføring, print og digitalt.
 • Erfaring med prosjektledelse.
 • Gode muntlige og skriftlige framstillingsevner.
 • God relasjonsbygger og selger.
 • Gode samarbeidsevner og lagspiller.
 • Ryddig, rask og strukturert.
 • Ekstrovert personlighet.
 • Stort nettverk.

Dette er en ettårig stilling, med mulighet for forlengelse.

Vekst i Grenland IKS har prosjektansvaret for Powered by Telemark. Prosjektleder vil være ansatt i ViG. Prosjektlederstillingen utgjør et halvt årsverk. For kandidater som ønsker 100%, er det mulig å kombinere stillingen med et halvt årsverk som markeds- og kommunikasjonssjef i ViG.

For mer informasjon, sjekk http://poweredbytelemark.no/ og https://www.vig.no/.

Har du spørsmål, ta kontakt med Hanne Gro Haugland (gro@vig.no / 97977856).

Søknad sendes til vår rekrutteringsrådgiver, Einar Kristoffersen (einar.kristoffersen@hipark.no)

Søknadsfrist: 5. august 2018.