Gard Madsen i Herøya Industripark AS har lenge søkt etter nye indus-trielle muligheter i samarbeid med Invest in Norway. Det resulterte i en samarbeidsplattform med tyske InSite Bavaria som en del av Technische Universität München International.

Nå inviterer Herøya Industripark AS sammen med Invest in Norway og InSiteBavairia til å se samarbeids- muligheter mellom Telemark og tyske Bayern.

– Vi har stor tro på at Bayern og Telemark er en svært god match for samarbeid, sier partene.

Ser store muligheter.

De ser store muligheter i at industri-regionene er komplementære.

-Vi er gode på prosess og produk-sjon og i Bayern er de flinke på

å kommersialisere produkter. Vi er overbevist om at tettere samarbeid med Bayern vil gi muligheter for ny industriutvikling i en grønn sirkulær-økonomi på Herøya, i regionen og i Bayern.

– ReeTec og Yaras samarbeid med engelsk og tysk virksomhet i en komplett verdikjede er et godt eksempel på grønn sirkulærøkonomi i praksis som nå utvikles på Herøya, sier Gard Madsen.

Strategisk partner

– Herøya Industripark er vår strate- giske partner og «showcase», sier Per Stensland, Invest in Norway.

–  Vi har tyske besøkende til Herøya som kommenterer begeistret, «Jøss, her skjer det mye».

– Dette er starten på et langsiktig samarbeid som vi håper vil gi muligheter for både økte eksportmuligheter samt tiltrekke flere utenlandske direkteinvesteringer til Herøya, Grenland og Telemark, sier Kristin Zwez, spesial rådgiver basert i Tyskland.

– Samarbeidet vi har med Herøya Industripark og InSite Bavaria skal bidra til å styrke regjeringens tysklandsstrategi.

– Vi  ønsker å bidra til å gjøre Herøya Industripark til en enda sterkere plattform og «showcase» for industriell sirkulærøkonomi som  verden ser til.

Per Stensland og Kristin Zwez, Invest in Norway

Kontakt

Gard Madsen tar en aktiv rolle for å bidra til å styrke industriregionen gjennom internasjonalt industrielt samarbeid. 

– Vi og våre gode samarbeidspartnere i Invest in Norway og InSite-Bavaria ser fram til å høre fra deg

Gard Madsen Forretningsutvikler

  1. 90 93 78 33

gard.madsen@hipark.no