Hva tenker du på når vi sier infrastruktur? Vei, jernbane, skipsfart og luftfart? Joda, det er riktig det. Men infrastruktur er mer enn som så. Det er også bredbånd og annen teknologi som muliggjør digital kommunikasjon. Og det er tilgang på store mengder kjølevann og energi, såkalt infrastruktur.

Framtidas infrastruktur vil se ganske annerledes ut enn dagens. Endringene er i gang. Det dreier seg om elektrifisering, digitalisering og autonomi. Grenland/Telemark er med i utviklingen.

Les mer i siste utgave av magasinet «Powered by Telemark» – bilag i Dagens Næringsliv i uke 45, 2018.