POWERSTORIES

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Norsk energipolitikk – selger vi energi, selger vi da ut norsk industris konkurransefortrinn?

Powered by Telemark og Industrial Green Tech inviterer til debatt tirsdag 13. august kl. 14.30 i Arendal (Torvet 2, 2. etg.)

Norsk vannkraft – skal den brukes som et konkurransefortrinn for norsk industri, eller skal den forsyne Europa med ren energi?

Det er tett kobling mellom kraftkrevende industri og norsk vannkraft. Med et meget stort forbruk er lønnsom kraftkrevende industri en forutsetning for etterspørsel og pris på kraft for energiselskapene. Hvordan koble industriens behov for stabil, rikelig og rimelig ren kraft og energibransjens behov for å selv kunne utvikle virksomhet og drive lønnsomt?

Kraftselskapene er offentlig eid, og overskuddene går tilbake til lokalsamfunnene. Industrien er en stor arbeidsgiver og også svært viktig lokalt. Likevel har de ofte motstridende interesser. Hvordan kan vi sørge for at kraftselskaper og industri trekker i samme retning for at norsk vannkraft skal bidra til industrielle investeringer i Norge og at norske industribedrifter er de mest klimavennlige i verden

Fra Norges største industriregion, inviterer Powered by Telemark og miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech til debatt om bruken av en av de viktigste innsatsfaktorene for norsk industri.

Møt oss på Arendalsuka

Meld deg på nyhetsbrev

Les flere powerstories

– Hydrogen kommer til å bli en global meganæring!

Irene Siljan Vestby, klyngeleder i Industrial Green Tech, er skråsikker. Og svært mye taler for at hun får rett. Både EU, regjeringen og andre det er verd å lytte til, mener det samme. H₂ er morgendagens formel. Hydrogen er fremtiden.

«Arbeidskraft» – strømmen som gir jobber

Miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech (IGT) er fasilitatoren som skal akselererer utviklingen og bidra til å gjøre det mulig å nå målet. IGT har status som Arena-klynge i Norwegian Innovation Clusters og skal lede an i kappløpet mot null.

Verdens første klimapositive industriregion

Miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech (IGT) er fasilitatoren som skal akselererer utviklingen og bidra til å gjøre det mulig å nå målet. IGT har status som Arena-klynge i Norwegian Innovation Clusters og skal lede an i kappløpet mot null.