Powered by Telemark og Industrial Green Tech inviterer til debatt tirsdag 13. august kl. 14.30 i Arendal (Torvet 2, 2. etg.)

Norsk vannkraft – skal den brukes som et konkurransefortrinn for norsk industri, eller skal den forsyne Europa med ren energi?

Det er tett kobling mellom kraftkrevende industri og norsk vannkraft. Med et meget stort forbruk er lønnsom kraftkrevende industri en forutsetning for etterspørsel og pris på kraft for energiselskapene. Hvordan koble industriens behov for stabil, rikelig og rimelig ren kraft og energibransjens behov for å selv kunne utvikle virksomhet og drive lønnsomt?

Kraftselskapene er offentlig eid, og overskuddene går tilbake til lokalsamfunnene. Industrien er en stor arbeidsgiver og også svært viktig lokalt. Likevel har de ofte motstridende interesser. Hvordan kan vi sørge for at kraftselskaper og industri trekker i samme retning for at norsk vannkraft skal bidra til industrielle investeringer i Norge og at norske industribedrifter er de mest klimavennlige i verden

Fra Norges største industriregion, inviterer Powered by Telemark og miljøteknologiklyngen Industrial Green Tech til debatt om bruken av en av de viktigste innsatsfaktorene for norsk industri.

Møt oss på Arendalsuka