Vil gjenvinne mer avfall

Norsep har i dag OiW Process som hovedeier og selskapet er lokalisert på Herøya. Statkraft har kommet inn på eiersida i selskapet og er en viktig samarbeidspartner. Norsep utvikler løsninger for behandling av flyveaske med fokus på miljø, som alternativ til deponi. Teknologien Norsep utvikler skal bli den smarteste og mest miljøvennlige måten å behandle … Fortsett å lese Vil gjenvinne mer avfall