Arendalsuka 15. – 19. august

Kraften til å lykkes!

Grenlandsregionen er et attraktivt område for å leve, jobbe og drive næring. Vi sier det er en region med «Kraften til å lykkes», fordi kommuner og bedriftsnettverk jobber i samme retning, for å skape tiltrekningskraft.

5 gode grunner for å investere i Grenland

  1. Det er en attraktiv region å leve i.
  2. Kompetanse er etterspurt i Grenland.
  3. Det er stort fokus på bærekraft og grønn industri.
  4. Porsgrunn og Skien er Norges mest attraktive byer.
  5. Grenland er etablerer- og gründervennlig.

Mer informasjon om muligheter

Porsgrunn kommune

Med sin strategiske plassering midt mellom Oslo og Kristiansand, er Porsgrunn et naturlig sted for industri og næringsutvikling. Ny utbygging av vei og jernbane, samt nærhet til flyplass og sjøtransport, bidrar til å legge forholdene godt til rette for å etablere seg nettopp her.


Etablering i Porsgrunn →

Skien kommune

Næringsenheten i Skien kommune skal koordinere og videreutvikle kommunens eget tjenestetilbud til næringslivet inkludert å utvikle attraktive næringsarealer og infrastruktur. Og vi skal styrke kommunens totale attraksjonskraft som bo – og etablerersted. Næringsenheten bidrar i kommunale planprosesser og øvrige politiske næringssaker og er forvalter av Skien næringsfond AS.


Etablering i Skien →

Siljan kommune

Siljan kommune har en visjon om å være trygg – levende – inkluderende, og gjennom en høy kvalitet på tjenestene ønsker å fremstå som en sunn og dynamisk organisasjon som hele tiden søker å gi det beste tilbudet til innbyggerne. Derfor trenger vi også dyktige dedikerte ansatte. Du er velkommen, enten om du vil jobbe og/eller bo i Siljan kommune!


Etablering i Siljan →

Bamble kommune

Bamble ligger attraktivt til i forhold til Oslo og Kristiansand og har arealer langs nye E-18 som blir prioritert i en trinnvis og bærekraftig utvikling, som for eksempel de to store knutepunktene Rugtvedt og Langrønningen. Det legges også til rette for arealkrevende industri i området fra Skjerkøya til Herre. Bostedsattraktivitet, stedsutvikling og reiseliv er også viktige arenaer for næringsavdelingen.


Etablering i Bamble →

Drangedal kommune

Drangedal har omstillingsstatus. Drangedal kommune har i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Innovasjon Norge tatt initiativ til et nyskapings- og omstillingsprogram for Drangedal i 2022-2027. Formålet med den ekstraordinære innsatsen, er å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser i Drangedal. Øke utviklingsevnen i næringsliv og kommune, og bidra til et mer robust og variert næringsliv.


Etablering i Drangedal →

Kragerø kommune

Kragerø kommune har omstillingsstatus. Det betyr en særskilt satsing på å skape flere arbeidsplasser. I løpet av 6 år er målet å bidra til 150 nye/sikrede arbeidsplasser i Kragerø. Det blir krevende og gøy. Bli med og videreutvikle Kragerø, du også!


Omstillingsprogrammet og etablering i Kragerø →

Powered by Telemark
Powered by Telemark er en industri- og teknologiklynge som blant annet hjelper bedrifter i Vestfold og Telemark til å bli synlige samt skape business. Organisasjonen, sammen med våre partnere i Telemark, gjennomfører en rekke aktiviteter gjennom året hvor høydepunktet er Industriuka.

Kontakt oss

Under Arendalsuka møter du seks kommuner og bedriftsnettverket Powered By Telemark. Ta en prat med oss for å høre mer om hvorfor Grenland er et attraktivt område. Sjekk også mer informasjon på kommunenes egne nettsider. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss!

Og du, glem ikke vår overraskelse – en konkurranse med flotte premier som gjør at du kan utforske vår region på nært hold.

Bilder sier mer enn ord