Ønsker du å bli medlem av klyngen?

Powered by Telemark ønsker velkommen bedrifter som selv har mål om å bidra til teknologiutvikling i en bærekraftig retning. Hovedvekten av medlemsbedriftene har en regional tilknytning, mens en stigende andel har tilhørighet til målet om å skape en klimapositiv industriregion. Din søknad om medlemskap vil bli vurdert av klyngens administrasjon, unntaksvis løftet til styret.