KICK-OFF: Grenland styrenettverk

Bli med på kick-off for Grenland styrenettverk!
Grenland Næringsforening, Powered by Telemark og Tekna går sammen om å opprette en arena for nettverking og kompetanseutvikling rettet mot styrearbeid i regionen.

Hvilket ansvar har du som styremedlem?
Har bedriften et optimalt sammensatt styre?
Hva er styrets rolle i forhold til drift av selskapet?

Les mer og meld deg på her!