Bergfald Miljørådgivere

Bergfald Miljørådgivere hjelper dere i det grønne skiftet. Ny teknologi, utslippsfrie løsninger, sirkulære materialstrømmer og lavere forbruk. Vi har vært sentrale i flere av de viktigste nyetableringene i de siste årene og brukes av en lang rekke norske industribedrifter.

Vi tilbyr miljøstyring, sertifisering, innovasjon, kommunikasjon, offentlige anskaffelser, myndighetskontakt og bærekraftige etableringer.

  • Kontaktperson :
    Bård Bergfald
  • Telefon:
    905 46 150
  • E-post:
    bard@bergfald.no