Billington Process Technology AS

Billington Process Technology AS (BPT), med hovedkontor i Sandvika og ekspertise også i Porsgrunn, er en uavhengig leverandør av digitale løsninger, simuleringsprogramvare og tjenester til energiselskaper og prosessindustri.

Selskapet er verdensledende med dyp domenekunnskap innen produksjonsanlegg, avansert anvendelse av simulatorer og utvikling av banebrytende simulatorprogrammer.

I mer enn 20 år har vi hjulpet oljeindustrien med utbygging og drift av offshore og landbaserte produksjonsanlegg, og over de senere årene også involvert krevende oppdrag innen fornybar energi.

Innen det grønne skiftet er vi blant annet involvert med innovative simulatorløsninger innen karbonfangst og anvendelse, produksjon av hydrogen, ammoniakk og syntetisk drivstoff, samt konsentrert solenergi.

BPT har pågående utvikling av GreenTwin simulatorprogram som tar fram nøyaktige enhetsoperasjoner og termodynamiske modeller skreddersydd for krevende «grønne» prosesser. GreenTwin er klar for diverse pilotprosjekter.

  • Kontaktperson :
    Per Billington
  • Telefon:
    +47 901 24 284
  • E-post:
    per@bpt.no