Carbon Crusher

Carbon Crusher er et norsk selskap som i 17 år har rehabilitert veier på en bærekraftig måte. Kombinasjonen av å bruke et naturlig bindemiddel og gjenbruk av stedlige masser bidrar til at våre dypstabiliserte veier er opp til 200% sterkere enn sammenlignbare veier.

Vi er det eneste selskapet i Norge som har en miljøproduktdeklarasjon (EPD) for våre veier, som viser et negativt karbonfotavtrykk på 5,5 kilo CO2 per kvadratmeter vei. Sammenlignet med andre metoder, som baserer seg på masseutskifting og bitumenbasert stabilisering, sparer vi miljøet for opptil 15 kg CO2 per kvadratmeter.

Carbon Crusher bidrar til at vårt veinett kan oppgraderes på en kostnadseffektiv måte uten å skade miljøet.
 • Kontaktperson :
  Hans Arne Flåto
 • Telefon:
  +47 909 41 231
 • E-post:
  hansarne@carboncrusher.com
 • Kontaktperson :
  Preben Sander
 • E-post:
  preben@carboncrusher.com