Emerson Automation Solutions AS

Emerson Automation Solutions AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer, måleinstrumenter og ventiler for olje & gass og prosessindustrien.

Emerson bistår produsenter innen prosess, hybrid og discrete komponenter moduler med å maksimere produksjonen, beskytte personell og miljøet samtidig som vi optimaliserer deres energi- og produksjonskostnader. Vårt selskap kombinerer førsteklasses produkter og teknologi med industrispesifikk engineering, prosjektledelse, konsulent- og vedlikeholdstjenester.

I Norge har Emerson store leveranser både til offshore og landbasert industri. Vi har over 45 år lang historie som samarbeidspartner for norsk industri, med stor ekspertise innen løsninger for prosessregulerings-, instrumenterings- og måleteknikk. Med hovedkontor i Porsgrunn og avdelingskontor i Stavanger, Bergen, Skui og Oslo har vi i Norge 120 ansatte.

  • Kontaktperson :
    Erik Christensen
  • Telefon:
    +47 951 42 633
  • E-post:
    Erik.Christensen@emerson.com