Equinor

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Om Equinor:

Selskapet ble opprettet under navnet Den norske stats oljeselskap AS i 1972, og ble notert ved børsen i Oslo og New York (USA) i juni 2001. Statoil fusjonerte med Hydros olje- og gassdivisjon i oktober 2007, og 15. mai 2018 vedtok generalforsamlingen å endre selskapets navn til Equinor.

Equinor er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i over 30 land, inkludert flere av verdens viktigste olje- og gassprovinser. Vi har hovedkontor i Stavanger, med 20.245 ansatte over hele verden. Vi skaper verdi gjennom sikker og effektiv virksomhet, innovative løsninger og teknologi. Vår konkurransekraft bygger på vår verdibaserte prestasjonskultur, med hovedvekt på åpenhet, samarbeid og kontinuerlige driftsforbedringer.

Vi er den ledende operatøren på norsk sokkel og fra tidlig på 90-tallet har vi bygget opp en global virksomhet med et sterkt fotfeste i Europa, Afrika, Nord-Amerika og Brasil. Vi driver med leting, utvikling og produksjon av olje og gass, i tillegg til vindraft og solenergi. Vi selger råolje og er også en betydelig leverandør av naturgass. Vi har virksomhet innen prosessering, raffinering og trading. Selskapet er inndelt i åtte forretningsområder og staber.

Nøkkelfakta

 • 20.245 ansatte (2017)
 • Statens eierandel i Equinor: 67%
 • Sum inntekter: 61,187 USD millioner (2017)
 • Sum eiendeler: 111,100 USD millioner (2017)
 • Egenproduksjon olje og gass (tusen foe/dag) (2017)
 • Offshore vindkraft: 290 MW i production, 190 MW under utvikling
 • Hovedkontor: 4035 Stavanger, tlf. +47 51 99 00 00

Hvem vi er

 • Konsernsjef: Eldar Sætre, siden 15. oktober, 2014
 • Formål: Vi omdanner ressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet
 • Visjon: Vi former energiframtiden
 • Verdier: Modig, åpen, samarbeid, omtenksom
 • Strategi: sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp. Vi er et energiselskap dedikert til høy verdiskaping i en lavkarbonframtid.
 • Kontaktperson :
  Jarann Wold Pettersen
 • Telefon:
  +47 90 59 33 74
 • E-post:
  jwp@equinor.com