Eramet

Eramet Norway er en del av det franske industrikonsernet Eramet. Eramet er en verdensledende produsent av legert metall, spesielt mangan og nikkel samt høykvalitets spesiallegeringer. Gruppen sysselsetter rundt 15 000 mennesker i 20 land.

Eramet Norway Porsgrunns historie strekker seg helt tilbake til etableringen av prosessanlegget på øya Roligheten i Porsgrunn i 1913. I dag en del av industriområdet Herøya med blant annet Norsk Hydros etablering av gjødselproduksjon i 1928.

  • Contact person :
    Bjørn Kolbjørnsen
  • Phone:
    +47 913 69 892
  • E-mail:
    bjorn.kolbjornsen@erametgroup.com