Exentric AS

Rough lights for tough environments

Exentric AS is an innovation company located at Herøya Industripark in Grenland, with production, administration and storage. They are developing the product «Tunnel Systems». The product is an innovative technology for lighting and communication for tunnel contractors. The focus is on sustainable and forward-looking solutions that make work easier and safer.

Tunnel Systems er et pluggbart modulsystem som er HMS-vennlig for entreprenøren. Dette oppnås ved lav vekt, enkel montering og sikkerhetsinnovasjoner som gjør montasjen og bruken enklere.
i tillegg åpner systemet opp for bruk av IIOT og bidrar til økt lønnsomhet med fokus på TCO.

Exentric AS leverer også belysningsutstyr til gass og eksplosive områder.
De har i dag leveranser til petrokjemisk industri, oljeraffinerier, boreskip, FPSOs og andre olje- og gassinstallasjoner

Exentric forhandler Atexor sine produkter i Norden.
Atexor er en del av det finske Teknopower Group, et familieeid selskap. De designer og produserer EX-belysnings- og kraftdistribusjonssystemer. Produktene er kjent for pålitelighet og høy kvalitet. Atexor’s belysningsløsninger finnes i mange bransjer, inkludert både offentlig og offentlig sektor som brann & redning, luftfart, transport og forsvaret.

Gründeren er også en del av Atexor utviklingsteam.

I tillegg til ATEX og IECEx-sertifiserte produkter, tilbyr de produkter med GOST, DNV og andre relevante sertifiseringer.

Du kan finne mer informasjon om Exentric her: https://www.exentric.no/

  • Kontaktperson :
    Dag Jonassen
  • Telefon:
    466 39 000
  • E-post:
    post@exentric.no