Exentric AS

Røffe lys til tøffe omgivelser

Exentric AS er en innovasjonsbedrift lokalisert på Herøya Industripark i Grenland, med produksjon, administrasjon og lager. De utvikler produktet «Tunnel Systems». Produktet er en nyskapende teknologi for lys og kommunikasjon for tunnelentreprenører. Fokuset er bærekraftige og fremtidsrettede løsninger som gjør jobben enklere og sikrere.

Tunnel Systems er et pluggbart modulsystem som er HMS-vennlig for entreprenøren. Dette oppnås ved lav vekt, enkel montering og sikkerhetsinnovasjoner som gjør montasjen og bruken enklere.
i tillegg åpner systemet opp for bruk av IIOT og bidrar til økt lønnsomhet med fokus på TCO.

Exentric AS leverer også belysningsutstyr til gass og eksplosive områder.
De har i dag leveranser til petrokjemisk industri, oljeraffinerier, boreskip, FPSOs og andre olje- og gassinstallasjoner

Exentric forhandler Atexor sine produkter i Norden.
Atexor er en del av det finske Teknopower Group, et familieeid selskap. De designer og produserer EX-belysnings- og kraftdistribusjonssystemer. Produktene er kjent for pålitelighet og høy kvalitet. Atexor’s belysningsløsninger finnes i mange bransjer, inkludert både offentlig og offentlig sektor som brann & redning, luftfart, transport og forsvaret.

Gründeren er også en del av Atexor utviklingsteam.

I tillegg til ATEX og IECEx-sertifiserte produkter, tilbyr de produkter med GOST, DNV og andre relevante sertifiseringer.

Du kan finne mer informasjon om Exentric her: https://www.exentric.no/

  • Kontaktperson :
    Dag Jonassen
  • Telefon:
    466 39 000
  • E-post:
    post@exentric.no

  • Hjemmeside