Frier Vest

Frier Vest ligger sentralt plassert i industrityngdepunktet Grenland. Her utvikler vi et 7000 daa stort næringsareal.

  • Kontaktperson :
    Geir Vala
  • Telefon:
    971 79 871    
  • E-post:
    geir@friervest.no