Grenland Taxi

Vi er en taxisentral som har vært i drift siden 1932. I 1997 ble Grenland Taxi etablert som eget aksjeselskap.

Grenland Taxi as er eiet av løyvehaverne med like deler og vi følger ordinær aksjelovspraksis, men er underlagt helt bestemte lover og forskrifter gitt av det offentlige.

Vår sentral på Friisebrygga i Porsgrunn er betjent med eget utdannet og hyggelig personell 24 timer i døgnet, 365 dager i året.


03536

  • Kontaktperson :
    Truls Fjeldstad
  • E-post:
    tf@grenlandtaxi.no