Heidelberg Materials

Heidelberg Materials (tidl. Norcem Brevik) har en årsproduksjon på omlag 1,2 millioner tonn sement og har ca 180 ansatte. Fabrikken ligger i Brevik i Porsgrunn kommune i Telemark.

Bedriften er blant de ledende sementfabrikker i Europa på bruk av alternative brensler. De alternative brenslene er basert på avfall fra husholdninger og industri, samt brensel basert på farlig avfall. Bruk av alternative brensler gir stor samfunnsnytte ved at energien gjenvinnes, samtidig som skadelige stoffer destrueres i den høye temperaturen. Askerester inngår som en naturlig del av sementproduktene.

Fabrikken het Norcem Brevik fra 1968 til 2023. Før dette var navnet Dalen Portland Cementfabrik AS, og fabrikken ble startet opp i 1916.

  • Kontaktperson :
    Per Ole Morken
  • Telefon:
    +47 902 83 530
  • E-post:
    pmorken@norcem.no