INEOS

INEOS-bedriftene på Rafnes og Rønningen industriområder produserer ulike petrokjemiprodukter. På INEOS Rafnes produseres råvaregassene etylen og propylen ved etylenfabrikken (også kalt crackeren). Omlag halvparten av gassen videreforedles lokalt, mens resten av gassen eksporteres. Fabrikkanleggene har vært i drift siden 1977 som det første petrokjemiske anlegget i Norge og  har vært kontinuerlig oppgradert siden starten. Hovedproduktene benyttes til råstoff hos INEOS Bamble på Rønningen og hos INOVYN Norge på Rafnes. INOVYN lager VCM, lut og PVC-plast. Hos INEOS på Rønningen videreforedles gassen fra Rafnes i en plastråvarefabrikk som har to produksjonslinjer med høy grad av spesialisering (LDPE). Produktene anvendes internasjonalt innen farmasøytisk industri og plastfilm til matvareemballasje. Dette betinger de strengeste krav til produktrenhet og kvalitet. Det arbeides med utvikling av resirkulerte plaster for materialgjenvinning. INEOS har etablert tallfestede mål for sirkulærøkonomi innen petrokjemi og har klare ambisjoner for å oppnå egne bærekraftsmål. De to bedriftene har felles ledelse og til sammen om lag 350 ansatte.

  • Kontaktperson :
    Jan De Belder
  • Telefon:
    +47 477 04 858
  • E-post:
    jan.de.belder@ineos.com