Norner

Norner er et uavhengig teknologisenter for forskning og utvikling på plast, med over 40 års erfaring. Vi har 96 dyktige ansatte fra 18 forskjellige land, og vi holder til i et nytt forskningssenter i Porsgrunn.

Vårt mål er å være ledende innenfor industriell forskning og utvikling av bærekraftige polymerløsninger. Dette gjør vi i samarbeid med ulike industrisegmenter der vi jobber med innovative løsninger for bruk av plast og kompositter. Våre nye fasiliteter inkluderer polymerisasjonsreaktorer, avanserte laboratorier og et pilotsenter for plastprosessering, hvor vi kan utvikle og teste plastmaterialer ved relevante industrielle forhold.

Norner jobber med hele polymerverdikjeden, fra katalysator-, polymer- og prosessutvikling, via polymermodifisering, resepter og additiver for å oppnå best mulige egenskaper for ulike sluttanvendelser. Norner har også et laboratorium for testing av korrosjonsbeskyttende coating. Vi jobber mye med utvikling av bærekraftige produkter og løsninger for gjenvinning for å oppnå en sirkulær økonomi.

Vi eies av SCGC, et stort petrokjemisk selskap i Thailand, og vi har en stor og variert kundebase i over 60 land.

Vi har som mål å skape verdi for våre kunder, eiere og samfunn ved å jobbe aktivt med FNs bærekraftsmål #9, 12, 13, 14.

  • Kontaktperson :
    Kjetil Larsen
  • Telefon:
    +47 916 40 874
  • E-post:
    kjetil.larsen@norner.no