Operma

Vår leveranse er økt driftssikkerhet og reduserte kostnader ved hjelp av forbedret vedlikehold.
I tett samarbeid med våre kunder kartlegger vi forbedringspotensialet på alle nivå i bedriften, etablerer en forbedringsplan, gjennomfører opplæring, støtter i gjennomføring og evaluerer oppnådde resultat. Våre arbeidsmetoder er praktiske og basert på omfattende internasjonal erfaring.

Vår overbevisning er Resultat= Kvalitative beslutninger (gjøre riktige ting) + Aksept i organisasjonen + Utføre det som er bestemt

Erfaring vår er at vedlikehold er 10% om teknologi og 90% om mennesker – ingen person kan bli bedre enn det bedriftens systemer og prosesser gir de mulighet for.

Vi arbeider derfor med arbeidsprosesser, metoder og opplæring innenfor 9 nøkkelområder:

±Ledelse

±Forebyggende vedlikehold

±Planlegging og skjemalegging

±Grundårsaksanalyse og eliminering

±Teknisk database

±Lagerstyring

±Verksteder og verktøy

±Kompetanse

±Prosjektering, konstruksjon, modifikasjoner

Skal en bedrift i dag være – og forbli – konkurransedyktig, er investering i moderne verktøy og systemer nødvendig. Vi har valgt å tilby antagelig markedets mest komplette forebyggende vedlikeholdssystem – MAINTelligence.  Med dette system kan alle inspeksjons- og tilstandskontrollmetoder kombineres i samme løsning. I tillegg er systemet med åpen arkitektur som kan integreres med de aller fleste av dagens vedlikeholdssystemer (SAP, MAXIMO, etc.)

Vår filosofi er å arbeide med partnere som sammen med oss kan tilby en omfattende internasjonal kompetanse og kapasitet. I tillegg samarbeider vi med lokale bedrifter.

Våre strategiske partnere er IDCON INC (www.idcon.com) og Design Maintenance Systems Inc  (www.desmaint.com) .

  • Kontaktperson :
    Tom Odden
  • Telefon:
    +47 35 54 80 90
  • E-post:
    tom.odden@operma.com