Opt-E

Vi har et felles mål – å spare energikostnader

Det ligger i navnet vårt:

«Opt» = Optimalisert 

«E» = Energy, Economy, Environment

Vi tilbyr en rekke løsninger som sørger for at din bedrift har lavest mulig energikostnader.

Opt-E er et teknologiselskap som så potensialet i å optimalisere energiforbruket på pumper og vifter som forbruker mye energi.

Utviklingen resulterte i løsningen Opt-E SCAPE® som automatisk optimaliserer pumpe- og viftedriften i et anlegg basert på behovet til enhver tid, og dermed sparer betydelig energi.

Forbruket og besparelsen visualiseres i sanntid så operatørene kan følge med, og få en bedre følelse med energiforbruket på driften.

  • Kontaktperson :
    Erik Magelssen
  • Telefon:
    901 49 860
  • E-post:
    erik.magelssen@opt-e.no