Proventia AS

Proventia ble etablert i 2013 for å hjelpe gründere og andre idéhavere med å kommersialisere nye unike forretningsideer som kan realiseres i regionen. Gjennom innovasjonsselskapet får idéhaverne tilgang på støttetjenester, kontorer, kompetanse, nettverk, investorer og fysisk infrastruktur.

Proventia bidrar til å utvikle gode forretningsidéer til lønnsomme bedrifter. Vi bryr oss om gründerne våre, og hjelper dem å fokusere på hva som skal til for at nettopp deres idé skal lykkes. Vi kan ikke gjøre jobben for dem, men vi kan lose dem gjennom prosessen, formidle kontakt med virkemiddelapparatet og hjelpe til å fokusere på det som er viktig. Vår jobb er å bidra til å realisere drømmer. Drømmer som kan skape ny og bærekraftig vekst i regionen.

Proventia har sitt hovedkontor i Herøya Industripark i Porsgrunn og avdelingskontor i Hydroparken på Notodden.

  • Contact person :
    Jørn Roar Bamle
  • Phone:
    +47 909 41 221
  • E-mail:
    jrb@proventia.no