Ragn-Sells

Vi er en totalleverandør av tjenester knyttet til innsamling og gjenvinning av restprodukter og avfall.

  • Kontaktperson :
    Kjell-Arvid Polsrød
  • Telefon:
    958 88 499
  • E-post:
    kjellarvid.polsrod@ragnsells.com