Ranold

Ranold er en av landets ledende strømningstekniske fagmiljø og leverer modellering og simuleringstjenester mot olje/gass og landbasert industri nasjonalt og internasjonalt.

Selskapet har også leveranser innen CFD, Flow Assurance og brønnkontroll. Selskapet kombinerer høy akademisk kompetanse med lang operasjonell erfaring for å tilby de beste resultatene.

  • Kontaktperson :
    Trygve Rinde
  • Telefon:
    +47 99 15 23 89
  • E-post:
    trygve.rinde@ranold.com